Registratielast

Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren en kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. MRDM helpt organisaties om de benodigde data op een efficiënte manier te verzamelen en aanleveren. 

MRDM oplossingen

MRDM streeft naar zo min mogelijk registratielast, onder meer door hergebruik van bestaande bronnen en de inzet van steeds verder geautomatiseerde koppelingen. Er is ruime ervaring met het ontsluiten van verschillende bronnen in zorginstellingen d.m.v. verschillende oplossingen (afhankelijk van doel, type bron en frequentie: MRDM Datasafe, FHIRbatch-uploadDICOM-verwerking en directe extractie uit EPD) en ervaring met opschoning, ontdubbelen en mapping voor integratie in onderzoek- en kwaliteitsregistraties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde data koppel- en validatie “engines”, waardoor verschillende bronnen automatisch worden gekoppeld en gekoppelde bestanden worden gecontroleerd op volledigheid, juistheid en waarschijnlijkheid. De automatische upload, analyse, opslag en distributie verloopt via het vertrouwd en veilig datamanagement platform van MRDM (NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd). 

Adviezen beperking registratielast

Ook in het zorglandschap heeft beperking van registratielast veel aandacht, zodat organisaties hier ook zelf mee aan de slag kunnen. Er zijn diverse initiatieven die kunnen worden gevolgd. Zo helpt het programma Registratie aan de Bron met de implementatie van Zorginformatiebouwstenen, waarmee eenduidige en eenmalige verslaglegging van medische gegevens wordt gefaciliteerd. Daarnaast heeft het ministerie van VWS samen met de zorgsector het programma [Ont]Regel de Zorg opgesteld met als doel dat zorgverleners minder regeldruk ervaren. Als laatste adviseert MRDM de organisatie om de betrokkenen mee te nemen in de besluitvorming omtrent kwaliteitsregistraties en wat de deelname voor betrokkenen betekent op het gebied van nieuw te verkrijgen inzichten, maar ook in eenduidige verslaglegging.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.