Distributie van data

Op uw aangeven en onder voorwaarden kan de data gedistribueerd worden. Bijvoorbeeld ten behoeve van het Transparantieportaal of voor wetenschappelijke aanvragen.

Geaggregeerde data voor centrale partijen

Indien de registratiehouder via reglement of deelname-overeenkomst met deelnemende zorginstellingen dat heeft afgesproken, kunnen per zorginstelling geaggregeerde data (n>10) met de registratiehouder gedeeld worden. Dit stelt de registratiehouder in staat om de wetenschappelijke vereniging/beroepsgroep te ondersteunen in de continue doorontwikkeling van de kwaliteitsregistratie en zo de doelstellingen te waarborgen.

Transparantieportaal

Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis. Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen ze aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen. De huidige informatie in het Transparantieportaal Zorg komt tot stand uit verschillende bronnen, namelijk de DICA kwaliteitsregistraties en vanuit de SONCOS- en NVvH-minimumnormen.

Uitgebreidere informatie is te vinden op: transparantieportaalzorg.nl

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.