Algemene informatie

In opdracht van DICA voert MRDM jaarlijks dataverificatie uit op geselecteerde klinische registraties om de volgende doelen te bereiken:

  1. De datakwaliteit inzichtelijk maken.
  2. De klinische registraties zo compleet en betrouwbaar mogelijk te krijgen zodat de gegevens in de registraties betrouwbaar zijn voor onderzoek en andere inzichten.

Deze verbetering in datakwaliteit zorgt ervoor dat de conclusies die u trekt op basis van de data beter overeenkomen met de werkelijkheid.

Veelgestelde vragen Dataverificatie 

Zijn er kosten gebonden aan dataverificatie deelname? 

Nee, er zijn geen kosten gebonden aan deelnamen aan een dataverificatie traject. Deelname aan dataverificatie is gratis voor alle deelnemende zorginstellingen. 

Wat levert dataverificatie op voor mijn zorginstelling?

Uw zorginstelling zal een discrepantierapportage en een eindrapportage ontvangen. Deze rapportages geven inzicht in de kwaliteit van de geregistreerde gegevens in de DICA-registraties door mogelijke verschillen tussen hetgeen geregistreerd staat in een DICA-registratie en de door uw zorginstelling gedeclareerde DBC-informatie met elkaar te vergelijken. Eventuele verschillen (discrepanties) kunnen komen door invoerfouten of door onduidelijkheid over DBC en/of DICA-variabelen. Dataverificatie laat (anoniem) zien hoeveel dicrepanties uw zorginstelling heeft ten opzichte van andere zorginstellingen. Dataverificatie gaat niet over de kwaliteit van de geleverde zorg maar over de kwaliteit van de geleverde data.

Hoeveel tijd kost het mijn zorginstelling om mee te doen aan dataverificatie?

Er is op een aantal momenten inzet nodig vanuit uw zorginstelling tijdens het dataverificatie traject.

De contactpersoon van uw zorginstelling bepaalt voor welke registraties uw zorginstelling meedoet aan dataverificatie. De duur van dit proces is verschillend per zorginstelling en is afhankelijk van hoelang het duurt totdat een besluit tot deelname intern genomen kan worden.

Een tekenbevoegde (meestal iemand van de Raad van Bestuur) tekent het contract. De duur van dit proces is afhankelijk van de doorlooptijd binnen uw zorginstelling.

Een werknemer van uw zorginstelling, die toegang heeft tot het elektronisch patiëntendossier, controleert de gevonden discrepanties. Eerdere deelnemers hebben aangegeven dat dit ongeveer een uur duurt in totaal. Dit is echter wel afhankelijk van de complexiteit van de gevonden discrepanties.

Wie ontvangen de uitnodiging voor dataverificatie?

Alle zorginstellingen die voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. MRDM verwerkt data voor desbetreffende zorginstelling.

2. De desbetreffende zorginstelling neemt deel aan één of meerdere registraties die voor het huidige dataverificatie traject zijn geselecteerd.

Hoelang duurt een dataverificatie traject?

Eén dataverificatie traject duurt in totaal ongeveer 8 maanden. Dit is de periode vanaf de eerste uitnodigingsmail tot het ontvangen van de eindrapportage.

Welke data worden opgehaald voor dataverificatie?

Relevante klinische DICA-data worden via de bestaande MRDM-koppeling opgehaald. Relevante DBC-data worden via de bestaande LOGEX-koppeling opgehaald. Dit zijn de klinische- en DBC-data van patiënten die in de diagnosegroep vallen van de registratie. Er worden alleen datapunten opgehaald die relevant zijn voor het verifiëren van vooraf geselecteerde DICA-variabelen.

Mijn zorginstelling is geen klant bij LOGEX, is deelname alsnog mogelijk?

Deelname aan dataverificatie is ook mogelijk als uw geen klant bent bij LOGEX, maar het proces is dan iets uitgebreider. Wij maken gebruik van de LOGEX-koppeling om de financiële data op te halen die nodig is voor dataverificatie. Als u geen LOGEX-koppeling heeft dan kunnen de gereserveerde kosten voor het ophalen van de data gebruikt worden om data te laten ophalen door een andere derde partij. Worden er echter meer kosten gemaakt dan dit gereserveerde bedrag, dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij uw zorginstelling.

Gaat de dataextractie automatisch of moet de zorginstelling nog extra verrichtingen uitvoeren?

Na het tekenen van het contract zal de relevante data automatisch opgehaald worden via de bestaande MRDM en LOGEX-koppelingen

Hoeveel andere zorginstellingen doen mee aan een dataverificatie traject?

Dit verschilt per dataverificatie traject. In het 2022 traject van dataverificatie deden 23 verschillende zorginstellingen mee.

Mijn zorginstelling doet pas net mee aan DICA-registraties en heeft geen data van afgelopen jaar voor een registratie. Heeft meedoen aan dataverificatie dan nog zin?

Helaas kan u dan niet meedoen aan dataverificatie voor die specifieke registratie. Wij controleren alleen de data van het afgelopen rapportagejaar.

Hoe koppelen jullie de financiële data aan de klinische data?

Dit doen wij in eerste instantie doormiddel van de UPNs. UPNs zijn de patiëntennummers zoals ze in de zorginstelling genoteerd staan. Wij maken geen gebruik van BSN om de data te koppelen. Als wij geen UPNs kunnen ontvangen van de zorginstellingen, dan zullen wij gebruik maken een waarschijnlijkheidskoppeling. Hierbij maken wij gebruik van de datums waarop zorg plaatsvindt (bijvoorbeeld de datum van operaties) voor deze koppeling.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.