Versienummering

Samenvattend voor batch-leveranciers

  • Laatste nummer van versie is gewijzigd: Geen actie nodig.
  • Middelste nummer van versie is gewijzigd: Actie ondernemen. U heeft bericht gekregen over wijziging en te ondernemen acties.

Algemeen

In de naamgeving van de te downloaden documentatie van de diverse kwaliteitsregistraties is een versie nummer opgenomen: bijvoorbeeld: DAPA 2018 1.0.1 datadictionary. In dit geval is het versienummer 1.0.1.

Elk cijfer duidt een mate van change aan, waarbij de betekenis als volgt is:
“major .minor .patch”. “Major” staat voor een grote nieuwe versie, “Minor” staat voor beperkte aanpassingen, die gevolgen hebben voor aanlevering via batch, “Patch” staat voor beperkte aanpassingen, die geen gevolgen hebben voor aanlevering via batch en aanpassingen betreffen voor een betere handmatige invoer en verwerking via DataEntry.

Toelichting

Een major change betreft een nieuwe jaarrelease (uitgangspunt: maximaal 1 jaar release per kwaliteitsregistratie per jaar). De telling begint bij 1. Tevens wordt bij een jaar release het jaartal waarin de release plaatsvindt aan de naam toegevoegd. Bij een nieuwe jaar release zullen het tweede en derde getal van het versienummer naar 0 worden teruggezet.

Voorbeeld:
DGOAR-2017 1.1.3 wordt DGOAR-2018 1.0.0. Bij een major change zal elke batch-leverancier (= elke klant, die via batch aanlevert) opnieuw een testfase m.b.t. de nieuwe release doorlopen.

Een minor change betreft een noodzakelijke tussentijdse aanpassing, die gevolgen heeft voor batch-leveranciers (uitgangspunt: minor changes tot een absoluut minimum beperken). Een batch-leverancier zal zaken in de programmatuur en/of aanlevering van data moeten aanpassen. In dat geval wordt het tweede getal van het versienummer aangepast, waarbij de telling bij 0 begint. Indien het tweede getal wordt aangepast, dan zal het nummer van de derde positie teruggezet worden naar 0. Voorbeeld DMTR 2017 1.0.2 wordt DMTR 2017 1.1.0. Afhankelijk van de impact van de minor change, kan het zijn dat u als batch-leverancier, opnieuw een testfase moet doorlopen. In geval van een minor change krijgt u als batch-leverancier bericht over de change, ingangsdatum en te ondernemen acties.

Een patch betreft een tussentijdse aanpassing, die geen gevolgen heeft voor batch- leveranciers, maar meer functionaliteit biedt voor handmatige invoer van gegevens (uitgangspunt: per registratie maximaal eenmaal per maand een patch). In dat geval wordt het derde getal van het versienummer aangepast, waarbij de telling bij 0 begint. Voorbeeld: DLCAL 2017 1.0.0 wordt DLCAL 2017 1.0.1.In geval van een patch krijgt u als batch-leverancier geen bericht.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.