PALGA

PALGA-koppeling

MRDM heeft in samenwerking met Stichting PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) voor drie kwaliteitsregistraties een PALGA-koppeling ontwikkeld.
De koppeling zorgt dat pathologiegegevens vanuit het pathologielaboratorium eenvoudig overgenomen worden in een kwaliteitsregistratie. 

  • DCRA (darmkanker)
  • DGEA (darmcoloscopieën)
  • DUCA (maag- en slokdarmkanker)

Werkwijze PALGA-koppeling

Pathologiegegevens worden rechtstreeks bij MRDM aangeleverd door DT Healthcare Solutions, de dataverwerker van Stichting PALGA. Dit betekent dat er geen aanpassing nodig is aan uw EPD. Bovendien maakt het niet uit welk aanlevermethode uw zorginstelling hanteert voor de betreffende registratie. PALGA bespreekt met de ziekenhuizen hoe de gegevens doorgestuurd worden voor gebruik in de DICA-registraties. 

Zowel bij handmatige invoer (via DataEntry) als geautomatiseerde batch-aanlevering kunnen gestructureerde pathologiegegevens worden gekoppeld. Wanneer de PALGA-koppeling gevalideerd is, worden de gekoppelde gegevens zichtbaar in DataEntry. De PALGA-gegevens worden vervolgens met de uitlevering van een databestand (op aanvraag) meegeleverd.

Koppeling vindt plaats op basis van BSN, geboortedatum, PA-nummer en het landelijke laboratorium nummer (PA-lab nummer). Deze moeten door zorginstellingen worden ingevuld in de registratie. Vervolgens worden de bijbehorende pathologiegegevens eens per week gekoppeld en zichtbaar in de registratie.

Ter extra controle dat de pathologiegegevens aan de juiste patiënt en behandeling worden gekoppeld, dient ook de zogenoemde dataset key ingevuld te worden. Per registratie verschilt welke variabele als dataset key fungeert. De datadictionary van de registratie bevat een tabblad ‘Dataset keys’ waarin staat vermeld welke variabele als dataset key wordt gebruikt. 

Welke variabelen worden door de PALGA-koppeling gevuld?

Op dit moment kan voor drie registraties, de DCRA, DUCA en DGEA, gebruik worden gemaakt van een PALGA-koppeling waarbij de pathologie variabelen gevuld worden door middel van de PALGA-koppeling. Onderstaande geeft een overzicht welke variabelen per registratie gevuld worden door middel van de PALGA-koppeling. De vertaling van deze variabelen zijn terug te vinden in de datadictionary van de betreffende registratie: DCRA, DUCA, DGEA.

DCRADCRADUCADGEA
anginvnew-0preobstructcirmargeanginv
anginv-1procokdistdistdiampol
anginv-3procok2distproxdiffgraad
anginvnew2-0radtiminghistregreshisttype
anginv2-1regresshisttypeinvasie
anginv2-3regress2neoadjlocanus
cirmargeresectienneoadjtypelocanustot
cirmarge2resectie2nnumlymlocanusvan
cirmargeloknumlymposlocprim
diffgraadscopnumbpahistsubprimafw
diffgraad2stadpmresectietypbiopt
histtypestadpn2stadpmtyptum
histtype2stadpnnewstadpn 
locprimstadptstadpnmaag 
locprim2stadpt2stadpt 
numlympalabstadptmaag 
numlympospanrtumbulk1 
paperfdarm   
paperfdarm2   
prectx

Kan ik de variabelen die via de PALGA-koppeling gevuld worden aanpassen of wordt dit bij een nieuwe update overschreven?

De variabelen die via de PALGA-koppeling gevuld worden kunnen handmatig aangepast worden, maar deze worden vervolgens weer overschreven bij het inladen van de PALGA-data. Om deze reden is handmatig aanpassen niet toegestaan. Indien de variabelen incorrecte waardes bevatten, is het advies om dit via het desbetreffende pathologie laboratorium bij PALGA te laten corrigeren. Wanneer dit gecorrigeerd is dan komen de juiste waardes automatisch via de PALGA-koppeling in de registratie terecht. 

Hoe vaak wordt de pathologie-data ingeladen?

De pathologie-data vanuit PALGA wordt wekelijks ingeladen.

Hoe wordt de pathologie-data aan de juiste patiënt en behandeling gekoppeld?

Koppeling van pathologie-data aan de juiste patiënt wordt gedaan op basis van het burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum. Koppeling van de pathologie-data met de juiste behandeling wordt gedaan op basis van het T-nummer (TJJ-CCCCCC) en het PA-lab nummer. Het T-nummer, ook wel PA-nummer genoemd, is te vinden op het pathologie verslag. Het PA-labnummer is gerelateerd aan het pathologie laboratorium die het pathologisch onderzoek verricht. Door middel van een uitklapmenu in DataEntry kan het betreffende pathologie laboratorium geselecteerd worden.

Welke variabelen zijn vereist om de PALGA-koppeling te laten werken?

Om de PALGA-koppeling te laten werken dienen de koppel variabelen en dataset keys (beide verplichte variabelen) ingevuld te worden. Onderstaand overzicht geeft per registratie weer welke variabelen vereist zijn om de koppeling tot stand te brengen:

DCRADUCADGEA
BSNBSNBSN
GeboortedatumGeboortedatumGeboortedatum
T-nummerT-nummerT-nummer
PA-labnummerPA-labnummerPA-labnummer
datokdatokendoscopiedat
datpa1

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.