PALGA

MRDM en DICA hebben in samenwerking met Stichting PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) voor drie kwaliteitsregistraties een PALGA-koppeling ontwikkeld.

 • DCRA (darmkanker)
 • DGEA (darmcoloscopieën)
 • DUCA (maag- en slokdarmkanker)

Voor een aantal andere registraties is de PALGA-koppeling in ontwikkeling:

 • DMTR (Melanoom)
 • DLCA-S (Longkanker chirurgie)
 • DLCA-L (Longkanker)
 • DPCA (Alvleesklierkanker)
 • DGOA (Gynaecologische oncologie)
 • DHNA (Hoofd-hals oncologie)
 • DPA (Prostaatkanker)

De koppeling neemt pathologiegegevens vanuit het pathologielaboratorium eenvoudig over in een kwaliteitsregistratie.

Voordeel gebruik PALGA-koppeling

Met behulp van de PALGA-koppeling worden pathologiegegevens voorgevuld in de registratie. Hiermee realiseren we verlaging in administratieve lasten. Daarnaast worden gegevens op een geharmoniseerde manier uit de data gehaald waardoor er geen verschillen ontstaan door o.a. interpretatie of registratiefouten.

Aanmeldingsprocedure 

U kunt zich aanmelden voor de PALGA-koppelingen via dit aanmeldingsformulier

Dit kan voor registraties waarbij de PALGA-koppeling al is ontwikkeld, maar ook voor registraties waarbij de PALGA-koppeling al ver genoeg ontwikkeld is. Als uw zorginstelling al een PALGA-koppeling heeft voor een registratie, krijgt u niet automatisch een PALGA-koppeling voor nieuwe registraties met een koppeling. Voor aanvullende registraties dient u zich apart aan te melden.

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven voor welke registraties u de PALGA-koppeling wilt activeren. Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden om de aanmelding gereed te maken: 

 1. U vult het bijgevoegde aanmeldingsformulier in en verstuurt dit naar contracten@mrdm.nl
 2. U ontvangt het Pathologie-Connect contract
 3. U ondertekent het Pathologie-Connect contract en verstuurt dit naar contracten@mrdm.nl

Na het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier moet er door een bevoegd persoon van het betreffende pathologie laboratorium een ticket aangemaakt worden bij ICT Nederland (dataverwerker van Stichting PALGA) met het verzoek om voor de gewenste registraties de PALGA-koppelingen aan te zetten.  

Wanneer u voor meerdere registraties gebruik wilt maken van de PALGA-koppeling, is het advies om dit in één ticket te vermelden. 

Werkwijze PALGA-koppeling

Hieronder worden vragen met betrekking tot de werkwijze van de PALGA-koppeling beantwoord.

Hoe wordt de data aangeleverd bij MRDM?

Pathologiegegevens worden rechtstreeks bij MRDM aangeleverd door ICT Nederland, de dataverwerker van Stichting PALGA. Dit betekent dat er geen aanpassing nodig is aan uw EPD. Bovendien maakt het niet uit welk aanlevermethode uw zorginstelling hanteert voor de betreffende registratie. PALGA bespreekt met de pathologie laboratoria hoe de gegevens doorgestuurd worden voor gebruik in de DICA-registraties.  

Werkt de koppeling voor alle aanlevermethodes?

Zowel bij handmatige invoer (via DataEntry) als geautomatiseerde batch-aanlevering kunnen gestructureerde pathologiegegevens worden gekoppeld. Wanneer de PALGA-koppeling gevalideerd is, worden de gekoppelde gegevens zichtbaar in DataEntry. De PALGA-gegevens worden vervolgens met de uitlevering van een databestand (op aanvraag) meegeleverd. 

Hoe wordt de pathologie-data aan de juiste patiënt en behandeling gekoppeld?

Koppeling van pathologie-data aan de juiste patiënt wordt gedaan op basis van het burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum. Koppeling van de pathologie-data met de juiste behandeling wordt gedaan op basis van het T-nummer (TJJ-CCCCCC) en het landelijke laboratoriumnummer (PA-lab nummer). Het T-nummer, ook wel PA-nummer genoemd, is te vinden op het pathologie verslag. Het PA-labnummer is gerelateerd aan het pathologie laboratorium die het pathologisch onderzoek verricht. Door middel van een uitklapmenu in DataEntry kan het betreffende pathologie laboratorium geselecteerd worden. 

Het BSN, de geboortedatum, het T-nummer en het PA-labnummer moeten door zorginstellingen worden ingevuld in de registratie. Vervolgens worden de bijbehorende pathologiegegevens eens per week gekoppeld en zichtbaar in de registratie. 

Ter extra controle dat de pathologiegegevens aan de juiste patiënt en behandeling worden gekoppeld, dient ook de zogenoemde dataset key ingevuld te worden. Per registratie verschilt welke variabele als dataset key fungeert. De datadictionary van de registratie bevat een tabblad ‘Dataset keys’ waarin staat vermeld welke variabele als dataset key wordt gebruikt. 

Onderstaand overzicht geeft per registratie weer welke variabelen vereist zijn om de koppeling tot stand te brengen: 

DCRA DUCA DGEA 
BSN BSN BSN 
Geboortedatum Geboortedatum Geboortedatum 
T-nummer T-nummer T-nummer 
PA-labnummer PA-labnummer PA-labnummer 
datok datok endoscopiedat 
datpa1   
Hoe weet ik dat er data vanuit PALGA ingelezen is?

Er is een separate module aan de registraties met PALGA-koppeling toegevoegd: de PALGA-pathologie module. De pathologiegegevens komen via de PALGA-koppelingen hierin terecht. Als er pathologiegegevens aanwezig zijn voor een patiënt, zijn deze voor u zichtbaar in de PALGA-pathologie module van de registratie in DataEntry. Deze gegevens worden eens per week gekoppeld en zichtbaar in de registratie. 

Voor deze patiënten is het niet nodig om de pathologievariabelen in de huidige dataset handmatig aan te vullen. In DataEntry wordt met het PALGA logo weergegeven voor welke pathologievariabelen in de registratie dit van toepassing is. Ook op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de pathologievariabelen die gevuld kunnen worden met behulp van de PALGA-koppeling. 

Wanneer moet ik wèl de pathologiegegevens handmatig aanvullen?

Als er geen pathologiegegevens aanwezig zijn voor een patiënt, ziet u deze niet verschijnen in de PALGA-pathologie module van de registratie in DataEntry. Deze dient u dan handmatig toe te voegen op de gebruikelijke manier.  

Let op: de bijbehorende pathologiegegevens worden eens per week gekoppeld en zichtbaar in de registratie. Dit betekent dat de PALGA-pathologie module niet real time gevuld wordt.  

N.B. er is geen risico dat de handmatig ingevulde pathologie variabelen worden overschreven door data afkomstig van PALGA.

Welke variabelen kunnen gevuld worden met de PALGA-koppeling?

Op dit moment kan voor de DCRA, DUCA en DGEA gebruik worden gemaakt van een PALGA-koppeling waarbij de pathologie variabelen gevuld kunnen worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht welke variabelen per registratie gevuld worden door middel van de PALGA-koppeling. De vertaling van deze variabelen zijn terug te vinden in de datadictionary van de betreffende registratie: DCRA, DUCA, DGEA. . 

DCRADCRADUCADGEA
anginvnew-0  stadpn2 cirmarge aantalslijmvlbiopten
anginv-1 stadpnnewdistdist afstandvanafanuspl
anginv-3  stadpt distprox afstandvanafanustot
anginvnew2-0  stadpt2 histregres afstandvanafanusvan
anginv2-1 histtype angioinvasie
anginv2-3 neoadj bevinding
cirmarge neoadjtype diameterpoliep
cirmarge2numlym differentiatiegraad
cirmargelok  numlympos invasiediepte
diffgraad pahistsub lokalisatie
diffgraad2 microrad overigepoliep
histtype stadpm overigepoliepand
histtype2 stadpn primaireafwijking
numlym stadpnmaag primaireafwijkingtekst
numlympos stadpt typebiopt
paperfdarm2 stadptmaag typebiopttekst
regresstumbulk1 typetumor
regress2 diffgraad typetumortekst
stadpm immuno 
Hoe kan ik de compleetheid van de data controleren?

Elke registratie heeft signaleringslijsten die ondersteunen bij het controleren van de compleetheid van de data. Op de standaard signaleringslijst worden onder andere alle verplichte variabelen die ontbreken weergegeven. Meer informatie over de signaleringslijsten kunt u hier vinden.

Wanneer data in de PALGA-pathologie module aanwezig is, betekent dit dat de pathologie variabelen in de huidige dataset niet handmatig gevuld hoeven te worden. Als deze verplicht zijn, worden deze als missend weergegeven op de standaard signaleringslijst.

Voor de ziekenhuizen die gebruik maken van de PALGA-koppeling wordt een extra signaleringslijst toegevoegd, die gebruikt kan worden om de compleetheid te controleren en aanpassingen te doen. Deze lijst kunt u in DataEntry vinden bij ‘Rapportages’, onder de naam ‘Signaleringslijst PALGA-koppeling”.

N.B. er is geen risico dat de handmatig ingevulde pathologie variabelen worden overschreven door data afkomstig van PALGA.

Hoe vaak wordt de pathologie-data ingeladen?

De pathologie-data vanuit PALGA wordt wekelijks ingeladen.

Signaleringslijst PALGA-koppeling

De signaleringslijst van de PALGA-koppeling is speciaal opgesteld voor zorginstellingen die deelnemen aan de PALGA-koppeling. Meer informatie over de werking van de PALGA-koppeling kunt u hier vinden. Meer informatie over signaleringslijsten kunt u hier vinden.  

Wat is het verschil ten opzichte van een reguliere signaleringslijst?  

 • De lijst is enkel zichtbaar voor zorginstellingen met een PALGA-koppeling
 • De verplichte pathologie variabelen uit de registratie die met de PALGA-koppeling gevuld kunnen worden, zijn niet zichtbaar op deze signaleringslijst

Wanneer PALGA-gegevens gekoppeld zijn aan een patiënt, dan worden deze gegevens automatisch zichtbaar in de ‘palga-pathologie’ dataset van de registratie. In dit geval kan gebruik worden gemaakt van de PALGA-koppeling signaleringslijst.  

Als er (nog) geen PALGA-gegevens gekoppeld zijn aan een patiënt, dan kan gebruik worden gemaakt van de reguliere signaleringslijst.  In dit geval moeten de pathologiegegevens van de patiënt handmatig aangeleverd worden. 

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.