Veelgestelde vragen DATO

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde (medisch inhoudelijke) vragen met betrekking tot de DATO registratie. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze servicedesk via de contactgegevens onderaan de pagina.

Algemene vragen

Kan ik mijn eigen geregistreerde data terugvragen in de vorm van een export?

Nadat u patiëntgegevens heeft ingevoerd wilt u deze data voor onderzoek, bijsturen of voor andere doeleinden in één oogopslag per registratie kunnen inzien. Dit kan door middel van een export. In een export is alle, door uw zorginstelling, ingevoerde data van de betreffende registratie in te zien. Dit exportbestand wordt opgeleverd in de vorm van een Excel bestand waarbij de verschillende vragen zijn teruggebracht tot een gecomprimeerde naam, ‘lokalisatie 1e colorectaal carcinoom’ wordt voor de DCRA bijvoorbeeld teruggebracht tot ‘locprim’. De betekenis van deze variabelen en de bijbehorende ‘optionset’ vindt u in de datadictionary. De datadictionaries zijn te downloaden van onze documentatie pagina.

U kunt zelf (nog) geen export maken. Indien u graag een export van uw gegevens wenst te ontvangen dan kunt u een aanvraag per mail versturen naar servicedesk@mrdm.nl. In deze aanvraag vermeldt u vervolgens voor welke zorginstelling en welke registratie u graag een export ontvangt. Voorwaarde voor het ontvangen van de export is dat u óf contactpersoon bent van, óf dat u beschikt over een registratie-/DataEntry of DataConnect account voor, de betreffende registratie. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd door de servicedesk zal de export voor u worden aangevraagd. U ontvangt de export vervolgens in uw My Account omgeving. Vanaf My Account downloadt u de data als ZIP bestand. Dit bestand opent u met een regulier ZIP programma.

Registratie specifieke vragen

Moet het preoperatieve HbA1c afgenomen worden op de operatiedag zelf?

Het preoperatieve HbA1c hoeft niet op de operatiedag zelf afgenomen te worden. In het merendeel van de gevallen zal het plaatsvinden ten tijde van de screening.

Is het mogelijk om bij (preoperatief) gewicht aan te geven of de patiënt op het moment van de meting zwanger is of niet?

Op dit moment zijn er geen plannen deze functionaliteit in te bouwen in de huidige DATO-survey. Het advies is om het gewicht ná de zwangerschap als gewicht in te voeren, waar er vanuit wordt gegaan dat de patiënt nogmaals gescreend wordt wanneer de bevallig heeft plaatsgevonden en patiënt nog steeds in aanmerking komt voor bariatrische chirurgie.

Zijn er op dit moment plannen om de DATO te koppelen aan de Europese bariatrische registratie (iBAR)?

Tijdens de wetenschappelijke commissie vergadering is naar voren gekomen dat er voorlopig geen koppeling met iBAR zal plaatsvinden, mocht hier in de toekomst verandering in komen, dan zal dit via de wetenschappelijke commissie gecommuniceerd worden.

Is het mogelijk om ziekenhuisgegevens samen te voegen indien er een samenwerking plaatsvindt tussen twee behandelcentra?

In verband met de privacywetgeving is het niet mogelijk om de registratiegegevens van twee ziekenhuizen samen te voegen, waar het juridisch niet toegestaan is patiëntgegevens uit een ander behandelcentrum in te zien. Wanneer meerdere behandelcentra formeel met elkaar gefuseerd zijn is het mogelijk de data samen te voegen. Neem hiervoor contact op met MRDM via de servicedesk. 

Welke follow-up periodes dienen ingevoerd te worden?

Voor de periode van follow-up wordt verwezen naar de richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas. Hierin wordt minimaal 5 jaar follow-up geadviseerd. Specifieke momenten in die jaren worden niet vanuit DATO aangegeven. Ten behoeve van goede berekening van jaarcijfers wordt in ieder geval elk jaar na een metabole operatie (plus of minus 3 maanden) een controle geadviseerd.

Wanneer patiënt X in ziekenhuis A een bariatrische behandeling ondergaat en de follow-up wordt geregistreerd door behandelcentrum B, bij welk ziekenhuis wordt de patiënt dan meegenomen voor de kwaliteitsindicatoren?

Wanneer patiënt X wordt behandeld in ziekenhuis A en de follow-up wordt verricht door behandelcentrum B, dan zullen beiden gegevens van de patiënt aan elkaar gekoppeld worden en zal patiënt X worden meegenomen bij de kwaliteitsindicatoren van ziekenhuis A, mits de twee behandelcentra een formele samenwerkingsovereenkomst hebben en dit ook als zodanig is geregistreerd bij dataverwerker MRDM.

Wanneer patiënt X elders een bariatrische ingreep heeft ondergaan, maar zich in Ziekenhuis A meldt voor een heroperatie, dient deze patiënt dan in de DATO geregistreerd te worden?

Deze bariatrische patiënt valt binnen de inclusiecriteria van de DATO. In de registratie dient de bariatrische voorgeschiedenis ingevuld te worden en bij verrichting dat het om een re-do gaat.

Worden de patiënten binnen de DATO middels case-mix modellen gecorrigeerd?

Uit interne analyses worden geen aanwijzingen gevonden om de patiëntenpopulatie middels case-mix te corrigeren. Conform de definities van de huidige kwaliteitsindicatoren is er geen indicatie om voor case-mix te corrigeren.

Hoe vaak krijgen ziekenhuizen gegevens uit de DATO teruggekoppeld?

Wanneer zorginstellingen inloggen in het DICA Dashboard ‘Codman’ kunnen deze partijen hun eigen data inzien. Deze data wordt wekelijks geüpdate en ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor de invoer van gegevens.

In Codman worden een x aantal patiënten als onvolledig gekenmerkt en derhalve niet meegenomen in de analyses, terwijl alle gegevens wel zijn ingevoerd (ook ‘onbekend’). Waarom worden deze patiënten niet meegenomen?

Vanaf 1 januari 2016 worden variabelen die als ‘onbekend’ zijn ingevuld als onvolledig gezien. Wanneer een patiënt met een BMI gelijk over hoger dan 35 kg/m2 geregistreerd is met een ‘onbekende’ comorbiditeit, wordt dit als onvolledig gezien en wordt de patiënt niet meegenomen in de analyse. Voor patiënten met een BMI van 40 kg/m2 geldt bovenstaande niet, zij worden per definitie meegenomen in de analyse mits aan alle andere voorwaarden zijn voldaan zoals in de indicatorengids staan vermeldt.

Waar moeten de verschillende gewichtsmetingen ingevoerd worden binnen de DATO in DataEntry?

In DataEntry is het mogelijk om op drie verschillende plekken het gewicht te noteren van de patiënt. Onder het kopje ‘Screening’ wordt het ‘Huidige gewicht in kg’ (var: gewicht) gevraagd. Vervolgens is het mogelijk om tussentijdse gewichtsmetingen (var: tusgewicht) in te voeren tot aan de behandeling. Wanneer de bariatrische ingreep (behandeling) heeft plaatsgevonden kan bij de verschillende follow-up momenten het postoperatieve gewicht (var: folgewicht) gemeten worden.

Wat is de definitie voor GERD?

Klachten en effect van PPI en/of vaststelling met gastroscopie.

Wat is de definitie voor DYSLIPIDEMIE?

Medicamenteuze behandeling en/of hoger dan normale serumlevels.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.