Kwaliteitsinformatie: indicatoren

Kwaliteit wordt weergegeven met zgn indicatoren. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het kan bijvoorbeeld gaan over de processen binnen een zorginstelling, maar ook over het aantal patiënten met een complicatie na behandeling. Elk jaar stellen afgevaardigden uit de zorg, samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid, vast wat een indicatie is van goede zorg. Een lijst van indicatoren behorend bij een specifieke aandoening en de bijbehorende definities worden jaarlijks vastgelegd in een zogenaamde indicatorengids en gepubliceerd op de Transparantiekalender

De uitkomsten op de kwaliteitsindicatoren komen tot stand door berekeningen uit te voeren op de data in diverse kwaliteitsregistraties. Het percentage patiënten met een complicatie na behandeling volgt bijvoorbeeld uit het aantal patiënten met een complicatie (teller) gedeeld door het totaal aantal patiënten die de betreffende behandeling heeft gehad (noemer). Deze berekening wordt gedaan door DICA. 

Indicatorenscores

Naast de jaarlijkse uitkomsten op Zorginzicht zijn de resultaten ook op elk moment in te zien in het Codman dashboard. Zo gaat u naar de Codman Dashboard omgeving. In het dashboard worden transparantiekalenderindicatoren getoond. 

Transparantieportaal

De levering van de jaarlijkse informatie loopt via het Transparantieportaal (TP) van MRDM. Dit portaal is geopend in de periode van 29 januari tot 25 maart. In de periode dat het Transparantieportaal is geopend vindt er twee keer per week (op maandag en donderdag) een update plaats van de gegevens in de indicatorenrapportages in het Codman Dashboard. Dit gebeurt op basis van de gegevens die zorginstellingen invoeren ten behoeve van de kwaliteitsregistraties. De berekening van indicatoren kan gedurende de TP periode tussentijds wijzigen. Per indicator wordt er onder de knop ‘Details’, tabblad ‘Wijzigingsgeschiedenis’, extra uitleg gegeven over de aanpassing. 

Indicatoren die niet uit kwaliteitsregistraties worden berekend

Er zijn ook indicatoren die DICA niet kan berekenen op basis van de kwaliteitsregistraties. Deze indicatoren zijn wel opgenomen in de indicatorendocumenten en worden aangeduid als invulvragen. Voor het invullen van deze gegevens is een apart portal beschikbaar, OmniQ, gefaciliteerd door Dutch Hospital Data (DHD). Dit onderdeel valt buiten de scope van het Transparantieportaal Zorg. 

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.