Update scenario

In dit aanleverscenario werkt u met een ‘update’. Hierdoor is het mogelijk om zowel nieuwe dataset-records, als bestaande dataset-records (gewijzigd of ongewijzigd) aan te leveren. Update zonder null values werd voorheen “Scenario A” genoemd.

Onderstaand leest u de algemene uitgangspunten voor het werken met een update scenario.

  • Bestaande dataset-records worden in de registratie geüpdatet.
  • Nieuwe records worden toegevoegd aan de registratie.
  • De datasetnaam-id en id variabele(n) worden altijd aangeleverd. Deze variabelen bevatten de code, die verwijst naar de organisatie waarvoor u de data aanlevert.
  • In algemene zin: De laatst aangeleverde waarde op een variabele (via batch of DataEntry) geldt als waarheid.
  • Indien u bijvoorbeeld bepaalde gegevens van een registratie niet uit het EPD kunt extraheren, laat u deze variabelen leeg en vult u deze handmatig in data entry aan. Wanneer een variabele in een dataset-record een lege waarde (NULL value) bevat, verwerkt MRDM deze lege waarde NIET.
  • Wijzigt u via handmatige invoer data die u per batch heeft aangeleverd? Vergeet dan niet om de wijziging ook door te voeren in het bronsysteem. U voorkomt hiermee dat de handmatige wijzigingen bij een nieuwe batch- aanlevering worden overschreven met de (foutieve) waarde uit het bronsysteem.
  • Reeds eerder ingevulde waarden van aangeleverde records kunt u niet via een nieuwe aanlevering leeg overschrijven. Het leegmaken en of verwijderen van records kunt u via handmatige invoer uitvoeren.

LET OP! Het is niet mogelijk om dataset keys leeg te overschrijven.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.