Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind u de meest voorkomende vragen over Batch die binnenkomen bij de servicedesk. Staat uw antwoord er niet bij? Of neem contact met ons op.

Wat is een batch?

Een batch is een verzameling gegevens afkomstig uit een informatiesysteem die zijn samengevoegd in een bestand. Welke gegevens in dit bestand zijn opgenomen is afhankelijk van de registratie waaraan de organisatie deelneemt. In de datadictionary van de registratie leest u welke gegevens vastgelegd moeten worden. 

Hoe stel ik een batch samen?

Op deze website vindt u alle informatie over batches, bijvoorbeeld hoe u een batch samenstelt en over het productie– en testtraject.

Hoe wordt mijn batchaanlevering gevalideerd?

We valideren batches op basis van business logic en medische validaties. De persoon die de batch bij ons heeft aangeleverd ontvangt een validatierapport. Dit rapport bevat onder andere de aantallen in de batch en de fouten die in de batch zitten, om correcties te faciliteren. Het validatierapport bevat drie bestanden:

  • qualityCheckTotals: in deze PDF vindt u de errors die in uw batch aanwezig zijn.
  • importTotals: in deze PDF vindt u de aantallen per dataset die in de batch zijn aangeleverd.
  • qualityReport: in dit Excelbestand vindt u de specifieke error per aangeleverde patiënt terug. Op deze manier kunt u de aanpassingen per patiënt doorvoeren om eventueel een nieuwe batch aan te leveren.
Wat is het verschil tussen een batchaccount en een DataEntryaccount?

Met een batchaccount kunt u data extraheren en in bijvoorbeeld CSV- of XML-formaat bij ons aanleveren. Een batch is een bestand gevuld met data uit een primaire bron, bijvoorbeeld uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit is een manier om grote aantallen patiëntdata in één keer bij ons aan te leveren. Lees meer over batch.Als u ervoor kiest om gegevens handmatig dan voert u deze gegevens rechtstreeks in in het registratiesysteem DataEntry. In DataEntry kunt u de gevraagde variabelen één voor één registreren door de vragen in de registraties in te vullen. Lees meer over DataEntry.

Is mijn EPD/bronsysteem geschikt voor het aanleveren van data per batch via DataConnect?

Wanneer u de data uit uw EPD/bronsysteem kunt extraheren en vervolgens kunt aanleveren conform de gevraagde definities, zoals gespecificeerd in de DataDictionary of XSD van de desbetreffende registratie, kunt u uw data per batch aanleveren.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.