Definities en verslagjaren

Indicatoren worden berekend op basis van definities zoals gedocumenteerd in de indicatorgidsen. Jaarlijks kunnen er echter wijzigingen plaatsvinden in de definities en/of de wijze waarop indicatoren worden berekend. Daarom wordt gewerkt met verslagjaren en worden de indicatoren elk jaar opnieuw berekend volgens de aangepaste definities.
De indicatoren volgens de definities van het huidige verslagjaar en voorgaand verslagjaar zijn terug te vinden in het dashboard als aparte pagina’s.*
Doorgeleverde scores van oudere Transparantie Portaal jaren, die niet in Codman worden weergegeven, kunt u opvragen via de servicedesk (servicedesk@mrdm.nl). 

Let op: De data van het voorgaande verslagjaar worden bevroren aan het einde van de TP periode (april). Dit betekent dat de getoonde resultaten niet meer geüpdatet worden o.b.v. nieuwe data. 

Voor de definities van het huidige verslagjaar is alleen de data die in de nieuwe registratie geregistreerd is beschikbaar totdat een conversie heeft plaats gevonden van de historische data (periode april-juni), zie sectie Conversie voor meer informatie.

*Gedurende de TP periode (februari t/m april) zijn er drie definitie versies beschikbaar:

  • huidig jaar– de indicatoren voor huidig jaar berekend volgens de nieuwe definities.
  • voorgaand jaar– de gegevens volgens de definities van afgelopen jaar – dit zijn de gegevens die doorgeleverd worden via het TP.
  • twee jaar terug– vorige TP rapportage.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.