Toelichting statistieken

Volume

Dit getal toont het aantal (bij MRDM aangeleverde) handelingen dat is uitgevoerd voor het geselecteerde jaar. Afhankelijk van de gekozen registratie gaat het om het aantal operaties, episodes, behandelingen, et cetera.  

Het aantal voor het geselecteerde jaar wordt ook vergeleken met het totaal aantal aangeleverde records in het voorgaande jaar (volledige kalenderjaar). Dit percentage geeft een indicatie over de status van de data aanlevering: bent u bij of loopt de data aanlevering mogelijk achter? 

Aanleververtraging 

De aanleververtraging is het verschil tussen de referentiedatum en de aanleverdatum per record. Welke datumvariabele als referentiedatum wordt gebruikt is afhankelijk van de registratie. Vaak is dit de OK datum of de datum van een eerste afspraak/bezoek.   
Op het dashboard wordt de mediane aanleververtraging teruggekoppeld in weken. Ook wordt aangegeven hoeveel weken korter dan wel langer dit is t.o.v. deze waarde voorgaand jaar. 

Daarnaast wordt door middel van een kleurcode aangegeven of de mediane aanleververtraging voor uw zorginstelling langer of korter is dan de benchmark. Groen geeft aan dat deze tijd korter is, rood duidt op een langere aanleververtraging. Wanneer de waarde hetzelfde is als de benchmark, wordt geen kleurcode toegepast. 

Vullingspercentage 

Het vullingspercentage wordt berekend aan de hand van de verplichte variabelen. Niet alle variabelen zijn bij elke patiënt verplicht om te registreren. Om een eerlijk beeld te geven van de vulling wordt daarom alleen gekeken naar de vulling van de verplichte variabelen.  

 De verhouding tussen het aantal ingevulde verplichte variabelen en het aantal verplichte variabelen geeft het vullingspercentage. Ook wordt aangegeven wat het gemiddelde Nederlands vullingspercentage is, de benchmark. 

Daarnaast wordt door middel van een kleurcode aangegeven of het vullingspercentage voor uw zorginstelling hoger of lager is dan de benchmark. Groen geeft aan dat deze hoger is, waar rood juist duidt op een lager vullingspercentage. Wanneer de waarde hetzelfde is als de benchmark wordt geen kleurcode toegepast. 

Performance scores 

De perfomance scores tonen het totale aantal indicatoren met een waarde die buiten het betrouwbaarheidsinterval valt. Per indicator is gedefinieerd aan welke kant van de benchmark (lager dan of hoger dan) een zorginstelling het best kan scoren. Afhankelijk van deze definitie draagt een indicator bij aan de teller van de hoge danwel lage perfomance score.  

Door middel van een kleurcode wordt aangegeven bij welke registraties er indicatoren zijn met een score die buiten het betrouwbaarheidsinterval ligt. Groen bij tenminste 1 indicatorscore aan de gewenste kant buiten betrouwbaarheidsintervallen en rood bij tenminste 1 indicatorscore aan de ongewenste kant. 

Let op: Alleen de verplicht transparante percentage indicatoren zijn meegenomen in deze scores. Er wordt daarnaast altijd gebruik gemaakt van de huidige indicator definities, onafhankelijk van het geselecteerde jaar. 

Totaal rij 

De rij ‘Totaal’ geeft een (gewogen) gemiddelde of een som weer afhankelijk van de kolom. Het aantal behandelingen wordt bij elkaar opgeteld evenals de performance scores. Voor de aanleververtraging wordt de mediaan getoond en voor de vulling wordt een gewogen gemiddelde getoond op basis van het aantal behandelingen. 

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.