Veelgestelde vragen

Inhoud

Wat is het verschil tussen definitiejaar en het jaarfilter?

Wanneer u naar het indicatoren dashboard gaat, moet u een keuze maken voor een definitiejaar. Het definitiejaar geeft aan welke definities worden gebruikt. Met de periodefilter in de rechterbovenhoek kunnen vervolgens de uitkomsten van de indicatoren bekeken worden over andere periodes, zoals andere jaren, kwartalen of maanden. Kijk voor mee informatie bij ‘Definities en verslagjaren’.

Hoe kan ik zien welke patiënten er in de indicatoren worden meegenomen?

Dit is terug te vinden in de patiëntlijst. In de patiëntlijst van een specifieke indicator worden alleen de patiënten getoond die zijn meegenomen in de berekening van de indicator.

Op basis waarvan wordt een patiënt wel/niet meegenomen in de berekening van een indicator?

Voor elke indicator zijn rekenregels opgesteld aan de hand waarvan bepaald wordt of een patiënt wordt meegenomen in de berekening van een indicator.
De rekenregels zijn te vinden via de knop ‘Meer details’ op de detailpagina van een indicator.

Wat zegt de datum in de patiëntlijst?

De datum die wordt weergegeven achter elke patiënt is de datum waarop de inclusie van de patiënt is gebaseerd voor de desbetreffende indicator. In de rekenregels staat gedefinieerd welke variabele wordt gebruikt als referentiedatum, dit kan bijvoorbeeld een OK datum zijn of een datum eerste afspraak.

Deze variabele staat in de patiëntlijst weergegeven onder ‘Datumvariabele’ en de daadwerkelijke datum wordt getoond onder ‘Datum’. 

Hoe kan ik in Codman de variabelen zien die zijn gebruikt voor de teller/noemer van een kwaliteitsindicator?

U kunt de variabelen zien die zijn gebruikt voorin- of exclusie van een patiënt in de teller van een kwaliteitsindicator. Klik op een patiëntnummer in de patiëntlijst op de detailpagina van een kwaliteitsindicator om deze variabelen te tonen. 

Om de patiëntlijst in te kunnen zien moet u toestemming hebben van de contactpersoon van de registratie. U kunt deze rechten aanvragen door een mail te sturen naar onze servicedesk met de contactpersoon in de CC. Wanneer u deze rechten niet heeft zijn patiëntnummer en geboortejaar niet inzichtelijk voor u. 

Als u op deze knop klikt, verschijnt een keuzemenu waarin u een soort benchmark kunt selecteren. Naast de landelijke benchmark kunt u ook een benchmark op instellingtype en Connect benchmark kiezen.  
Daarnaast zijn er visualisaties waarmee u zicht kunt vergelijken met (anonieme) individuele zorginstellingen, zie hiervoor de detailpagina van een indicator of uitkomst.  

Wat zijn ‘case-mix gecorrigeerde’ indicatoren?

Bij een case-mix correctie wordt de uitkomst gecorrigeerd voor verschil in kenmerken van de onderliggende patiëntpopulatie. Vaak spelen patiëntkenmerken een belangrijke rol in de uitkomst van de behandeling (denk aan zaken zoals leeftijd en BMI maar ook andere factoren gerelateerd aan het ziektebeeld zoals locatie van een tumor). Daarom wordt voor een aantal indicatoren een gecorrigeerd percentage berekent waarin de zwaarte van de case-mix van elk ziekenhuis is meegenomen.

Wanneer een indicator case-mix gecorrigeerd is wordt dit aangetoond met het label ‘CMC’. De factoren waarvoor gecorrigeerd is, zijn terug te vinden in de uitlegteksten bij de rekenregels (door op ‘Meer details’ te klikken op de detailpagina).

Waarom wordt er soms een ‘-‘ en soms een ‘0’ getoond?

Voor gemiddelde, mediaan of percentage indicatoren, wordt altijd een ‘-‘ weergegeven als er geen patiënten aanwezig zijn voor een bepaald ziekenhuis.

Voor een volume indicator zijn er twee mogelijkheden, met ieder een andere betekenis:

  • ‘0’: er zijn voor dit jaar nog geen patiënten aangeleverd voor deze indicator voor een bepaald ziekenhuis, maar er is voor een eerder jaar wèl ooit een patiënt aangeleverd
  • ‘-‘: er zijn nog nooit patiënten aangeleverd voor deze indicator voor een bepaald ziekenhuis
Wat betekent de interquartile range (IQR) bij indicatoren waarvan de mediaan wordt weergegeven?

De mediaan (of tweede kwartiel) geeft de waarde aan waaronder de helft van de data liggen. Het eerste kwartiel geeft de waarde aan waaronder een kwart van de data liggen, het derde kwartiel de waarde waaronder drie kwart van de data liggen. Het verschil tussen het eerste en het derde kwartiel wordt de interquartile range genoemd. In deze range ligt dus de helft van alle data. Hoe groter deze range hoe verder de data uit elkaar liggen. De IQR is daarom een manier om de spreiding in de data aan te geven.  

Wat betekent de standaarddeviatie (SD) bij indicatoren waarvan het gemiddelde wordt weergegeven?

De standaarddeviatie is een manier om de spreiding rondom een gemiddelde aan te geven. De standaarddeviatie zegt iets over de afstand van de individuele observaties ten opzichte van het gemiddelde. In een normale verdeling ligt 95% van alle waardes tussen het gemiddelde en ±1,96 * SD. Bij een kleine SD liggen de data dus dicht bij elkaar, bij een grote juist verder van elkaar af.

Hoe kan ik de uitkomsten van een indicator over meerdere jaren bekijken?

Op de detailpagina van de indicator staat een trendgrafiek die de uitkomsten over meerdere jaren weergeeft. Deze uitkomsten kunnen per maand, kwartaal of jaar bekeken worden. Deze grafiek is nog niet beschikbaar voor indicatoren met een verschoven jaar of die berekend worden over meerdere jaren.

Hoe kan ik de uitkomsten van de kwaliteitsindicatoren op maand of kwartaal inzien?

Op het Indicatoren dashboard is het mogelijk om de uitkomsten van de kwaliteitsindicatoren op jaar, kwartaal en maand niveau te bekijken. Kies de periode in het filter in de rechterbovenhoek.

Waarom tonen sommige indicatoren geen scores wanneer ik filter op een kwartaal of maand?

Indicatoren die berekend worden over een gebroken of meerdere jaren kunnen nog niet op kwartaal of maand niveau worden getoond.
Daarnaast kan het uiteraard mogelijk zijn dat er voor in bepaald kwartaal of bepaalde maand geen patiënten zijn behandeld.

Hoe kan ik een export van patiënt-variabele lijst krijgen?

Wanneer u op de detail pagina van een indicator bent, kunt u links in de zijbalk voor ‘Export’ kiezen. Daar zijn dan de volgende exports beschikbaar, gebaseerd op de rechten van jouw account: 

  • Patiëntenlijst (Excel) 
  • Patiënt-variabele lijst (Excel) 
  • Indicatoren detailpagina (PDF) 

Voor de patiënt-variabele lijst export heeft jouw account rechten tot patiëntinzage nodig. Rechten voor uw account kan je hier aanvragen bij het Self-Service Portaal. 

Waar te vinden

Waar vind ik de TP rapportage (van afgelopen jaar)?

De TP rapportage is verhuisd! Alle indicatoren worden vanaf nu op één pagina getoond waardoor er geen apart tabblad meer nodig is voor de TP rapportage.
In plaats daarvan kunt u een filter instellen voor de transparantie. Kies in het transparantie filter voor de ‘verplicht transparante’ en ‘vrijwillig transparante’ indicatoren om alleen de indicatoren die deel uitmaken van de TP rapportage te zien.

Aan het einde van de TP periode (april) wordt de data voor dat verslagjaar bevroren. Dit betekent dat de getoonde resultaten niet meer geüpdatet worden o.b.v. nieuwe data.

Om de TP rapportage van vorig jaar in te zien navigeert u naar de pagina van voorgaand definitiejaar via het menu bovenaan:

Om alleen de indicatoren te zien die gedeeld zijn tijdens TP stelt u ook hier een filter in om alleen de ‘verplicht transparante’ en ‘vrijwillig transparante’ indicatoren te selecteren.

Waar vind ik de TP rapportage van eerdere jaren?

Doorgeleverde scores van oudere Transparantie Portaal jaren, die niet in Codman worden weergegeven, kunt u opvragen via de servicedesk (servicedesk@mrdm.nl). 

Waar vind ik de IGJ indicatoren?

De IGJ indicatoren zijn verhuisd! Alle indicatoren worden vanaf nu op één pagina getoond waardoor er geen apart tabblad meer nodig is voor de IGJ indicatoren.

U kunt nog steeds alleen de IGJ indicatoren inzien door hierop te filteren. Kies in het DICA/IGJ filter voor alleen de IGJ indicatoren.

Waar vind ik de patiëntlijst van PROM/PREM indicatoren?

Doordat zorginstellingen gebruikmaken van verschillende PROM/PREM uitvraag systemen/leveranciers, is het voor MRDM niet te controleren of de patiënt informed consent heeft gegeven om gegevens te delen met de zorginstelling. Patiëntenlijsten worden voor PROM indicatoren daarom nooit getoond. 

Waar vind ik de export functie?

De export functie is te vinden in het sidebar menu aan de linkerkant. Klik op het export icoon om een export te maken.

Waar kan ik vinden of een patiënt wel/niet in de teller en/of noemer van een indicator is meegenomen?

In de patiënt-variabele lijst export in het Codman Indicatoren dashboard worden alle patienten voor het betreffende jaar weergegeven. De export van de Patiënt-variabele lijst bevat twee tabbladen. Het tabblad “Metadata” en het tabblad “Patiënt variabele lijst”. Het tabblad “Metadata” bevat gegevens over de indicator zelf, zoals indicator nummer en omschrijving, Teller definitie en Noemer definitie.  

Met deze teller en noemer definities kunt u op het tabblad “Patiënt variabele lijst“ bekijken waarom een patiënt wel/niet in de teller/noemer valt. 

Let op: voor de patiënt-variabele lijst export heeft jouw account rechten tot patiëntinzage nodig. Rechten voor uw account kan je hier aanvragen bij het Self-Service Portaal. 

Waar vind ik de funnel-plots, spreidings- of staafdiagrammen?

De grafieken zijn te vinden op de detailpagina van een indicator. Klik op een indicator om naar de detailpagina te gaan.

Navigatie

Hoe wissel ik tussen registraties?

Via het menu bovenaan kunt u eenvoudig vanuit elke pagina op het dashboard naar een andere registratie navigeren.

Klik op de registratie waarin u zich nu bevindt of het pijltje ervoor en volg de uitklapbare menu’s om naar de gewenste pagina te gaan.

Hoe navigeer ik vanuit de detailpagina van de ene naar de andere uitkomst?

Gebruik hiervoor het dropdown menu op de detailpagina. Klik op het pijltje naast de naam van de uitkomst en kies de gewenste uitkomst uit de lijst of gebruik een zoekterm om deze te vinden.

Ik heb rechten voor meerdere zorginstellingen, hoe wissel ik hiertussen?

Klik in de groene balk links op het Account icoon om een andere zorginstelling te selecteren.

Wisselen kan alleen wanneer er meerdere zorginstellingen gekoppeld zijn aan het mailadres waarmee u bent ingelogd.

Hoe verander ik de taal van het dashboard?

Klik in de groene balk links op het Instellingen icoon om de taal van het dashboard aan te passen:

Overig

Waarom zie ik geen patiëntnummers in de patiëntlijst?

Voor het inzien van de persoonlijke patiëntgegevens (patiëntnummer en geboortejaar) is toestemming van de contactpersoon van de registratie nodig. U kunt deze rechten aanvragen door een mail te sturen naar onze Servicedesk met de contactpersoon in de CC. Wanneer u deze rechten niet heeft zijn patiëntnummer en geboortejaar niet inzichtelijk voor u.

Wat betekent het oranje waarschuwingssymbool?

Het oranje waarschuwingssymbool wordt getoond bij een indicator om één van de volgende redenen:

  • Wanneer er meerdere vragen zijn binnengekomen over een indicator  
  • Wanneer een indicator wordt onderzocht; de berekening/rekenregels van een indicator moeten mogelijk worden aangepast
  • Wanneer er recent (<2 weken) een aanpassing is gedaan in de berekening/rekenregels van een indicator

Wanneer u met uw muis over het oranje waarschuwingssymbool beweegt, ziet u om welke situatie het gaat.

Kan ik een selectieve export maken?

U kunt een selectie van de indicatoren exporteren door filters in te stellen. Wanneer u vanaf de overzichtspagina een export maakt, worden alleen de indicatoren die in de filterselectie zitten geëxporteerd.
In deze export worden de eigen scores en benchmarkscores afgedrukt, maar niet de grafieken en tabellen. Hiervoor maakt u een export vanuit de detailpagina (klik op een indicator om naar de detailpagina te gaan).

Het is nog niet mogelijk om een detail export (inclusief rekenregels en grafieken/tabellen) van meerdere indicatoren tegelijk te maken.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.