Welkom bij DICA Support! Hier vindt u de volgende informatie: registratie-specifieke informatie (downloads), handleidingen van DataEntry of Batch aanleveringen, koppelingen, PROMs, dashboards, accounts en aanmelden.

Informatie over meedoen met een registratie en het gebruik van onze applicaties vindt u per registratie:

Transparantieportaal Zorg

Elk jaar stellen afgevaardigden uit de zorg samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen ze aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen.

Over DICA

DICA ontwerpt, ontwikkelt en beheert landelijke kwaliteitsregistraties voor de zorg. DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses en het verstrekken van doelgroepspecifieke inzichten. Met deze informatie geven we transparantie in zorgprocessen en uitkomsten  om de kwaliteit van zorg verbeteren. Zo dragen we bij aan de voortdurende verbetering van zorg op landelijk niveau, in regionale netwerken als in de spreekkamer.

DICA & MRDM

MRDM ontwerpt, ontwikkelt en beheert registratiesystemen voor onder andere de kwaliteitsregistraties van DICA. MRDM verwerkt de gegevens uit het ziekenhuis zodat DICA alleen gecodeerde (pseudonieme) gegevens ontvangt. Dit betekent dat de informatie die DICA ontvangt, niet tot individuele patiënten te herleiden is.

FAQ’s

Welke partijen hebben toegang tot de gegevens die ziekenhuizen aan DICA en MRDM verstrekken?

In beginsel niemand, enkel de ziekenhuizen zelf. DICA heeft geen inzage in de individuele patiëntendata van individuele ziekenhuizen. Via het Codman Dashboard krijgt het ziekenhuis inzicht in resultaten. Verplichte kwaliteitsindicatoren zijn publiekelijk toegankelijk via www.zorginzicht.nl. Deze zijn niet herleidbaar tot individuen.

Onderzoekers kunnen een gegevensaanvraag indienen. Na toekenning worden anonieme data geleverd onder strikte voorwaarden zoals ‘dataminimalisatie’. Dit betekent dat de data niet tot de patiënt en niet tot het ziekenhuis herleidbaar zijn.

Welke maatregelen nemen DICA en MRDM om de privacy van patiënten te beschermen?

Kwaliteitsregistraties in de zorg hebben te maken met medische persoonsgegevens. Voor het uitwisselen van deze gegevens zijn wetten en regels opgesteld om de privacy van de patiënten en behandelaars te garanderen. De registraties van DICA voldoen aan de Europese en Nederlandse privacyrichtlijnen: de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat het algemene juridische kader voor het verwerken van persoonsgegevens, onder andere voor de verwerking van patiëntgegevens. Het beschermt de privacyrechten van patiënten en legt de verantwoordelijkheid bij organisaties om aan te tonen dat aan privacyregels wordt voldaan. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor inhoudelijke of technische vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk. Zij zijn doordeweeks van 09.00 – 17.00 uur per mail of telefoon te bereiken via: dica-servicedesk@mrdm.nl of 088-5700010.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.