Veelgestelde vragen

Inhoud

Waarom zie ik geen uitkomsten van mijn eigen zorginstelling in de overlevingsanalyse?

Voor de overlevingsanalyse worden de data uit uw instelling via BSN gekoppeld aan de Vektis overlijdensdata. Het (potentiële) koppelpercentage wordt op de pagina weergegeven. Wanneer dit laag is, kan het zijn dat er geen data is om terug te koppelen. Daarnaast kan het voorkomen dat er tien of minder patiënten in een bepaald follow-up interval vallen. In dat geval worden er vanwege privacyoverwegingen geen uitkomsten van uw ziekenhuis getoond. 

Waarom zie ik geen uitkomsten van mijn eigen zorginstelling voor de PROMs?

Wanneer er tien of minder patiënten in een bepaald follow-up interval vallen wordt vanwege privacyoverwegingen de uitkomst van uw zorginstelling niet getoond.

Wat geven de foutbalken in de staafdiagrammen weer?

Dit is afhankelijk van het type uitkomst. Hieronder wordt per type uitkomst uitgelegd wat er met de foutbalk wordt aangegeven. 

Let op: gebruik de foutbalk niet om conclusies over statistische significantie te doen! De foutbalken dienen om de gebruiker informatie te geven over de groepsgrootte en/of spreiding van de waarden, niet om statistische hypothesen te testen. 
Kijk voor meer informatie bij “Hoe interpreteer ik de betrouwbaarheidsintervallen?” 

Percentages
Voor percentages wordt het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.  De onder- en bovengrens worden berekend met de volgende formule: 

\(Grenzen\,\,95\%-betrouwbaarheidsinterval = P \pm1.96 *\sqrt{\frac{P*(1-P)}{N}}\)

waarbij:
P = percentage
N = aantal records

Gemiddelden
Ook voor percentages wordt het 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) weergegeven.  De onder- en bovengrens worden berekend met de volgende formule: 

\(Grenzen\,\,95\%-betrouwbaarheidsinterval = Gemiddelde \pm1.96 *\frac{SD}{\sqrt{N}}\)

waarbij:
SD = standaarddeviatie
N = aantal records

Medianen
Voor medianen wordt het eerste en derde kwartiel getoond. Het eerste kwartiel is de waarde waar ¼ van de datapunten onder ligt en het derde kwartiel de waarde waar ¼ boven ligt. 
Dit betekent dat 50% van de waarden tussen de boven- en ondergrens van de foutbalk waarde ligt. 

Hoe interpreteer ik de betrouwbaarheidsintervallen?

Voor gemiddelden en percentages (waaronder ook verdelingen) worden momenteel 95%-betrouwbaarheidsintervallen getoond. Het is belangrijk om kritisch te zijn op de interpretatie hiervan. 
(Voor toelichting over de berekening, zie: ‘Wat geven de foutbalken in de staafdiagrammen weer?”) 

De betrouwbaarheidsintervallen geven de gebruiker informatie over de groepsgrootte en de spreiding (bij gemiddelden). Hoe groter de foutbalk, hoe kleiner de patiëntengroep of hoe groter de spreiding.  
 
Let op: De betrouwbaarheidsintervallen zijn niet bedoeld om conclusies over statistische significantie te trekken in relatie tot de benchmark danwel verschillen tussen individuele zorginstellingen. 
Er is niet getoetst op aannames rondom statistische toetsing. Vergelijkingen o.b.v. de getoonde betrouwbaarheidsintervallen kan leiden tot onterechte conclusies.  

Hoe kan ik filtergroepen met elkaar vergelijken?

Om inzicht te krijgen in de uitkomsten voor verschillende filtergroepen, kunt u de doorsnedes gebruiken. Doorsnedes zijn te vinden op de detailpagina van een uitkomst en geven een visuele weergave van alle filtergroepen. Door het gebruik van meer filters in het filtermenu zijn de doorsnedes verder aan te passen om tot nieuwe inzichten te komen. 

Waar te vinden

Waar vind ik extra informatie over de uitkomsten?

Wanneer er voor een uitkomst extra informatie beschikbaar is (zoals in/exclusiecriteria) wordt een info icoon getoond. Beweeg met uw muis over het icoon om de extra informatie te zien.

Waar vind ik informatie over de absolute aantallen?

Door met uw muis over de grafieken of een datapunt te bewegen verschijnt er een tooltip met informatie over de aantallen waarover een uitkomst is berekend.

Daarnaast worden hier ook de waarden van de onder- en bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval getoond.

Voor mediane uitkomsten wordt de waarde van het eerste en het derde kwartiel getoond (Q1 en Q3).

Waar vind ik het aantal patiënten/cases voor mijn huidige selectie?

Dit aantal wordt rechtsboven in het scherm weergegeven. Dit getal gaat over de eigen zorginstelling.

Waar vind ik de patiëntlijst?

De patiëntlijst is te vinden door rechtsboven op het aantal patiënten te klikken en vervolgens op ‘Patiëntlijst’:

Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u rechten heeft om patiëntgegevens in te mogen zien.
U kunt deze rechten aanvragen bij de Servicedesk (voor het toekennen hiervan is uiteraard toestemming van de contactpersoon van de registratie nodig).

Waar vind ik de trend van het aantal patiënten in de registratie?

De trend van het aantal patiënten vindt u door rechtsboven op het aantal patiënten te klikken en vervolgens op Trend:

Let op: de trend toont de aantallen voor de gefilterde patiëntpopulatie.

Waar vind ik het jaarfilter?

Het jaarfilter vindt u net als alle andere filters in het filtermenu. Klik rechtsboven op filters om het filtermenu te openen:

Waar vind ik de doorsnedes?

U vindt de doorsnedes in het Codman Exploratief dashboard voor elke uitkomst op de bijbehorende detailpagina (klik op een uitkomst om naar de detailpagina te gaan). 

Onderaan de detailpagina vindt u een uitklapbaar hoofdstuk per beschikbare filtercategorie (bijvoorbeeld Populatie, Diagnose, Behandeling, etc.).   
Klik op een hoofdstuk om de doorsnede grafieken van de bijbehorende filters te zien. 

Waar kan ik een Kaplan-Meier overlevingsanalyse inzien van patiënten?

Overlevingsanalyses voor een bepaalde uitkomst kunnen ingezien worden door middel van de Kaplan-Meier curve. Deze curve is inzichtelijk onder het kopje Overlevingsuitkomsten in het dashboard Exploratief indien beschikbaar. 

Waar kan ik de spreiding van de waardes van mediane uitkomsten inzien?

Mediane uitkomsten in Codman Exploratief worden met boxplots weergegeven. De boxplots geven hier een snel overzicht weer van de verdeling van de waardes van de mediane uitkomst.  

De boxplot is verder uitgelegd in de handleiding van Codman Exploratief onder het kopje ‘Mediane uitkomsten bekijken met boxplots’. 

Navigatie

Hoe wissel ik tussen registraties?

Via het menu bovenaan kunt u eenvoudig vanuit elke pagina op het dashboard naar een andere registratie navigeren.

Klik op de registratie waarin u zich nu bevindt of het pijltje ervoor en volg de uitklapbare menu’s om naar de gewenste pagina te gaan.

Hoe navigeer ik vanuit de detailpagina van de ene naar de andere uitkomst?

Gebruik hiervoor het dropdown menu op de detailpagina. Klik op het pijltje naast de naam van de uitkomst en kies de gewenste uitkomst uit de lijst of gebruik een zoekterm om deze te vinden.

Ik heb rechten voor meerdere zorginstellingen, hoe wissel ik hiertussen?

Klik in de groene balk links op het Account icoon om een andere zorginstelling te selecteren.

Wisselen kan alleen wanneer er meerdere zorginstellingen gekoppeld zijn aan het mailadres waarmee u bent ingelogd.

Hoe verander ik de taal van het dashboard?

Klik in de groene balk links op het Instellingen icoon om de taal van het dashboard aan te passen:

Hoe wissel ik tussen de verschillende datasets van een registratie?

Dit doet u via het menu bovenaan. Klik op het pijltje voor de dataset waarin u zich nu bevindt en volg de uitklapbare menu’s om naar de gewenste pagina te gaan.

Overig

Wat betekent het oranje waarschuwingssymbool?

Het oranje waarschuwingssymbool attendeert u erop dat er beperkte data beschikbaar is waardoor de uitkomst niet wordt getoond. Vanuit privacyoverwegingen zijn er aantal situaties waarin uitkomsten worden geanonimiseerd. Voor meer informatie hierover zie ‘Privacy en anonimiseren’.

Verwijder filters om de selectie uit te breiden en het aantal cases/patiënten waarover uitkomsten worden berekend weer te vergroten.

Jazeker! Standaard wordt de trend op jaarniveau weergegeven. U kunt deze weergave wijzigen naar een trend op kwartaal of maandniveau via het dropdown menu in de header van de grafiek.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.