Document types

XML en XSD

De naam XML staat voor eXtensible Markup Language. Bij het aanleveren van uw data in dit bestandstype kunt u gebruik maken van de XSD (XML schema document). Op deze pagina vindt u uitleg over het gebruik van XML en XSD bestanden.

DataDictionary

Een DataDictionary (DD) is een Excel bestand waarin de structuur en opbouw van een registratie wordt beschreven. Op deze pagina geven wij een kort overzicht van de voor u belangrijkste zaken.

CRF

Het CRF is een document waarin alle uitgevraagde items van een registratie staan benoemd. Wanneer dit document schriftelijk wordt ingevuld kan dit overgetypt worden in de betreffende registratie in DataEntry.

Wijzigingsdocument

Het wijzigingsdocument is een document waarin de wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie van een registratie staan benoemd. In de titel van het document is te zien om welke versie van een registratie het gaat. Op deze pagina vindt u meer uitleg over versienummering.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.