XML

De naam XML staat voor eXtensible Markup Language. Bij het aanleveren van uw data in dit bestandstype kunt u gebruik maken van de XSD (XML schema document).

Om uw gegevens goed te kunnen verwerken moet bekend zijn welke character encoding gebruikt wordt. Standaard wordt uitgegaan van UTF-8. Indien u gebruik wil maken van een andere character encoding format dient u dit kenbaar te maken, dit kan via onze servicedesk.

Tip! U kunt middels de XSD uw XML zelf al valideren of deze voldoet aan de registratie zonder tussenkomt van MRDM. Dit doet u door een zogenaamde XSD XML validatie check uit te voeren. Op het internet kunt u informatie vinden over het opzetten en uitvoeren van zo’n check.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.