Datadictionary

Een DataDictionary (DD) is een Excel bestand waarin de structuur en opbouw van een registratie wordt beschreven. Op deze pagina geven wij een kort overzicht van de voor u belangrijkste zaken.

De relatie van datasets onderling is belangrijk voor de samenhang van de door u aangeleverde data. Voor meer informatie over de specifieke aanlevering, zie gedeeltelijke aanlevering.

De daadwerkelijke datadictionary van een registratie download u van de documentatie module op de registratie pagina.

De belangrijkste punten met betrekking tot aanlevering van de gegevens/variabelen zijn:

 • De variabele naam moet overeenkomen met de naam zoals gedefinieerd in de DD. De variabele namen vindt u op het tabblad “alle variabelen” in de kolom “variabele” of op de tabbladen per dataset in de kolom “naam”. 
 • De variabele moet conform het gedefinieerde type zijn. Dit vindt u in de diverse dataset tabbladen in de kolom “type”.
  • Indien hier “versleuteld” staat, betekent dit dat deze waarde door MRDM versleuteld wordt opgeslagen. U dient de waarde dus niet zelf versleuteld aan te leveren. 
  • De variabele met type “dataset” dient niet te worden aangeleverd. 
  • Voor het type “datum” hoort u hetzelfde format te gebruiken. U mag hierin afwijken van het gedefinieerde format in de DD, als u maar consequent hetzelfde format gebruikt voor elke aanlevering.
 • Indien een optieset van toepassing is (kolom optiekeuze verplicht staat op “ja”) mag u alleen een waarde aanleveren die in de optieset voorkomt. De optiesets zijn te vinden op het tabblad “opties”. 
 • Variabelen waarvoor de kolom “default” is gevuld dienen altijd aangeleverd te worden.
 • Variabelen waarbij de kolom “calculatie” gevuld is dienen niet aangeleverd te worden.

Voor verdere uitleg over de datadictionaries kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.