Veelgestelde vragen DACI

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde (medisch inhoudelijke) vragen met betrekking tot de DACI registratie. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze servicedesk via de contactgegevens onderaan de pagina.

Algemene vragen

Kan ik mijn eigen geregistreerde data terugvragen in de vorm van een export?

Nadat u patiëntgegevens heeft ingevoerd wilt u deze data voor onderzoek, bijsturen of voor andere doeleinden in één oogopslag per registratie kunnen inzien. Dit kan door middel van een export. In een export is alle, door uw zorginstelling, ingevoerde data van de betreffende registratie in te zien. Dit exportbestand wordt opgeleverd in de vorm van een Excel bestand waarbij de verschillende vragen zijn teruggebracht tot een gecomprimeerde naam, ‘lokalisatie 1e colorectaal carcinoom’ wordt voor de DCRA bijvoorbeeld teruggebracht tot ‘locprim’. De betekenis van deze variabelen en de bijbehorende ‘optionset’ vindt u in de datadictionary. De datadictionaries zijn te downloaden van onze documentatie pagina.

U kunt zelf (nog) geen export maken. Indien u graag een export van uw gegevens wenst te ontvangen dan kunt u een aanvraag per mail versturen naar servicedesk@mrdm.nl. In deze aanvraag vermeldt u vervolgens voor welke zorginstelling en welke registratie u graag een export ontvangt. Voorwaarde voor het ontvangen van de export is dat u óf contactpersoon bent van, óf dat u beschikt over een registratie-/DataEntry of DataConnect account voor, de betreffende registratie. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd door de servicedesk zal de export voor u worden aangevraagd. U ontvangt de export vervolgens in uw My Account omgeving. Vanaf My Account downloadt u de data als ZIP bestand. Dit bestand opent u met een regulier ZIP programma.

Registratie specifieke vragen

In indicator 1b wordt gesproken over het aantal electieve carotis endarteriectomieën (CEA) geregistreerd in de DACI. Een CEA wordt uitgevoerd binnen 14 dagen. Is dat dan electieve CEA of wordt daar toch wat anders mee bedoeld?

Een carotisinterventie (semi-)electief is normaalgesproken geplande zorg die binnen het geadviseerde window van 14 dagen zal plaatsvinden. In een enkel geval wordt een carotisinterventie met spoed verricht, bijvoorbeeld als het gaat om een traumatische dissectie met ipsilaterale neurologische uitval of een traumatische bloeding. Deze carotisinterventies worden niet meegenomen in deze indicator, omdat hier een geheel andere klinische setting speelt (er is geen neuromonitoring, geen bespreking in het MDO, en waarschijnlijk is er geen sprake van atherosclerotisch onderliggend lijden).

Wie registreert de patient indien er twee verschillende locaties betrokken zijn bij de pre/postoperatieve verzorging enerzijds en de operatieve behandeling van de patient anderzijds?

De registratie gaat met name over de verrichting die bij de patiënt is uitgevoerd. In het geval dat er twee verschillende locaties betrokken zijn bij de pre/postoperatieve verzorging enerzijds en de operatieve behandeling van een patient anderzijds, dient de registratie ingevuld te worden door de instelling die de interventie heeft verricht.

Wat betekent ipsi- of contralateraal bij de klachten voor indicatie tot interventie?

Het gaat om de aangedane hemisfeer. Ipsilateraal wil in dit geval zeggen dat de symptomen passen bij het stroomgebied van de te behandelen aangedane carotis. Dus een stenose LINKS (voorziet de linker hemisfeer van bloed) zorgt voor occulaire symptomen LINKS, TIA/neurologische symptomen in het gezicht RECHTS en neurologische symptomen van het lichaam RECHTS. Contralateraal zijn de symptomen die NIET passen bij het stroomgebied van de te behandelen aangedane carotis (en dus hemisfeer).

Patiënt is door de huisarts verwezen, hoe kan ik dit aangeven?

Het ligt eraan waar de analyse is gedaan (welke eigenlijk nooit alleen door de vaatchirurg wordt gedaan, meestal wordt de indicatie gesteld door de neuroloog en is het dus een interne verwijzing). Indien de patiënt direct via de huisarts bij de vaatchirurg komt dan kunt u bij ‘Wijze van verwijzing (intern of tertiair)’ INTERN aangeven.

Wanneer mag fraxiparine worden meegenomen als preoperatieve medicatie?

Wanneer er een therapeutische waarde is gegeven.

Ik begrijp niet wat er bedoeld wordt met ‘Welke medicatie gebruikte patiënt ten tijde van het incident dan wel de indicatiestelling?’

Het doel is om te kijken welke medicatie de patiënt tijdens het incident hadden, dus met andere woorden had de patiënt al enige medicamenteuze bescherming toen hij/zij het incident kreeg (dus al tijdens het incident gebruikte of dat de neuroloog/huisarts in een eerder stadium gestart heeft).

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.