Excel-bestand aanleveren

Heeft u GLI-gegevens bijgehouden in een Excel-bestand van het RIVM of van de interventie-eigenaar COOL? Dan kunt u ervoor kiezen om dit bestand op te sturen naar MRDM. MRDM zet de gegevens in het GLI-register zodat u dit niet handmatig hoeft in te voeren. Deze upload kan u als GLI-behandelaar veel tijd schelen. Hieronder leest u wat u stap voor stap moet doen en aan welke voorwaarden uw Excel-bestand moet voldoen.

Lever uw Excel-bestand aan vóór 1 mei 2022. Start daarom op tijd met vragen van toestemming aan deelnemers.

Let op! Na uw aanmelding heeft u toegang tot het GLI-register. Wij adviseren echter om pas gegevens van nieuwe deelnemers in te voeren in het GLI-register wanneer uw Excel-bestand succesvol is overgenomen. Daarmee voorkomt u dat deelnemers dubbel in het GLI-register staan. Kiest u er toch voor om deelnemers in het GLI-register in te voeren? Zorg dan dat u alleen nieuwe deelnemers invoert die niet voorkomen in uw Excel-bestand. Dubbele gegevens wijzigt u zelf in het GLI-register.

Stap voor stap

Hieronder ziet u welke stappen u zult doorlopen uw Excel-bestand veilig aan te leveren bij MRDM. Onder het figuur staat in detail beschreven wat de 4 stappen zijn. Let op! de Excel-bestanden van RIVM en COOL verschillen van elkaar. Stap 2 en 4 zijn daardoor verschillend voor de twee Excel-bestanden.

Voor meer informatie over de EPD-koppeling klikt u op deze link.

Stap 1: Vraag toestemming van de GLI-deelnemers

Gegevens over deelnemers mogen alleen opgenomen worden in het GLI-register als zij daar expliciete toestemming voor hebben gegeven. Daarom moet u toestemming vragen aan alle deelnemers. Dit geldt ook voor alle deelnemers die in uw Excel-bestand vermeld staan. Dit geldt ook voor deelnemers eerder gestart zijn en zelfs als ze de GLI al hebben afgerond. Meer informatie vindt u hier.

Let op! Voor de COOL-resultaatmeting blijf je dezelfde akkoordverklaring als voorheen gebruiken. Je deelnemer dient dus twee akkoordverklaringen te ondertekenen: één voor COOL en één voor RIVM.

In de RIVM akkoordverklaring wordt op 5 niveaus toestemming gevraagd. U mag de gegevens van de deelnemer opsturen als de deelnemer toestemming geeft voor de opslag van zijn gegevens in het GLI-register. Dit is vraag 1 op het toestemmingsformulier.

Kruist de deelnemer nee aan bij vraag 1? Dan mag u deze gegevens niet naar MRDM sturen. U moet de gegevens van deze deelnemer eerst verwijderen uit het Excel-bestand.

Kruist de deelnemer ja aan bij vraag 1 en nee bij één of meer van de andere vragen (vraag 2 t/m 5)? Dan mag u het Excel-bestand wel verzenden naar MRDM.

Staan de gegevens in het register nadat u het bestand heeft verzonden naar MRDM? Dan moet u nog wel handmatig invoeren waar uw cliënten op het toestemmingsformulier wel en geen toestemming voor geven.

Stap 2 (RIVM-bestand): Voldoet het Excel-bestand aan de voorwaarden?

Voor het Excel-bestand van RIVM leest u hieronder wat de voorwaarden zijn:

U kunt alleen een Excel-bestand opsturen naar MRDM dat gelijk is aan het bestand dat u heeft ontvangen van RIVM. Ander soort bestanden kunt u niet aanleveren.

In het Excel-bestand staan alleen deelnemers die u zelf heeft behandeld. Heeft u samen met uw collega’s 1 Excel-bestand bijgehouden? Dan vragen wij de deelnemers over meerdere Excel-bestanden te verdelen, zodat elke GLI-behandelaar een eigen Excel-bestand upload in het GLI-register.

Controleer uw bestand op de volgende punten en pas eventueel aan:

 1. Gebruik de antwoordopties zoals voorgedrukt in het Excel-bestand van RIVM. Afwijkende invoer kan niet verwerkt worden.
 2. Breng geen wijzigingen aan in de naamgeving van de tabbladen. De tabbladen met groepen heten Groep 1, Groep 2, etc. Het tabblad met gegevens van de GLI-behandelaar heet Aanbieder informatie.
 3. Zorg dat de (geboorte)data in het gewenste formaat zijn genoteerd (dd-mm-jjjj).
 4. Voer de deelnemers in op opeenvolgende regels. Laat geen witregels ertussen.
 5. Heeft u uw AGB-code vermeld in het tabblad van de GLI-aanbieder?
 6. Verwijder extra gegevens die u in het Excel-bestand heeft toegevoegd. Alleen gegevens die in het originele Excel-bestand zijn gevraagd, mag u opsturen naar MRDM. Anders zorgt u voor een datalek.
Stap 2 (COOL-bestand): Voldoet het Excel-bestand aan de voorwaarden?

Voor het Excel-bestand van COOL leest u hieronder wat de voorwaarden zijn:

 1. U kunt alleen een Excel-bestand opsturen naar MRDM dat gelijk is aan het bestand dat u heeft ontvangen van COOL. Zowel versie 4.3 als 6.2 kunnen verstuurd worden. Ander soort bestanden kunt u niet aanleveren (COOL versie 6.3 wordt niet geaccepteerd).
 2. U kunt alleen Excel-bestanden aanleveren van deelnemers die u zelf heeft behandeld.
 3. U kunt alle deelnemers aanleveren waarvan u de gegevens van tenminste de intake heeft ingevuld. Deelnemers hoeven dus nog niet het volledige behandeltraject doorlopen te hebben. U vult die latere meetmomenten aan in het GLI-register.
 4. Gebruik de antwoordopties zoals voorgedrukt in het Excel-bestand van COOL. Afwijkende invoer kan niet verwerkt worden.
 5. Maak een ZIP-bestand van alle deelnemers die u wilt opsturen. U stuurt één bestand op naar MRDM. Weet u niet hoe u een ZIP-bestand aanmaakt? Kijk onderaan deze pagina bij ‘Veelgestelde vragen’ voor het stappenplan om een ZIP-bestand te maken.

Stap 3: Excel-bestand opsturen naar MRDM

Hieronder staat stap voor stap beschreven wat u moet doen om up Excel-bestand op te sturen naar MRDM. Gebruik altijd ons veilige upload-systeem (Data Connect) om uw Excel-bestand op te sturen.

 1. Geef op het online aanmeldformulier aan dat u een Excel-bestand wilt opsturen naar MRDM.
 2. Nadat uw aanmelding is afgerond heeft u toegang tot het upload-systeem.
 3. Ga naar het upload-systeem: Data Connect.
 4. Log in met uw MRDM account. Dit is hetzelfde account dat u gebruikt voor het GLI-register.
 5. Klik op Nieuwe data aanlevering.

6. Selecteer het volgende (klinische registratie / GLI / 2020) en klik op bestand uploaden.

7. Selecteer het Excel-bestand dat u wilt uploaden, wacht tot hij geladen is, en klik op Bevestig aanlevering. U kunt maar 1 Excel-bestand uploaden. Levert u Excel-bestanden aan van COOL? Dan maakt u eerst een ZIP-bestand van alle deelnemers die u wilt uploaden. Uiteindelijk stuurt u 1 ZIP-bestand naar MRDM.

8. Uw Excel-bestand is verzonden naar MRDM wanneer een groen vinkje vermeld staat bij status.

U kunt het upload-systeem (Data Connect) nu afsluiten. U ontvangt bericht van MRDM zodra de informatie uit het Excel-bestand in het GLI-register staat. Dit kan enkele dagen duren.

Stap 4 (RIVM-bestand): Controleer en vul gegevens aan in GLI-register

U ontvangt bericht van MRDM wanneer de gegevens uit het Excel-bestand succesvol of niet succesvol zijn opgenomen in het GLI-register.

Niet succesvolle overname gegevens

U ontvangt een email waarin staat dat het niet is gelukt om de gegevens over te nemen in het GLI-register. Er zijn dan onjuistheden geregistreerd in het Excel-bestand. We vragen u om uw Excel-bestand te controleren op de voorwaarden en eventuele fouten. U kunt daarna het Excel-bestand nogmaals, volgens stap 3, opsturen.

Succesvolle overname gegevens

U ontvangt een email waarin staat dat het is gelukt om de gegevens over te nemen in het GLI-register.

Doorloop de volgende stappen om de gegevens te controleren en aan te vullen:

 1. Ga naar het GLI-register.
 2. Vul ontbrekende gegevens aan:
  1. Toestemming deelnemers (informed consent) – Gegevens Deelnemer
  2. Verwijsreden 1 (BMI lager of hoger dan 30) – Gegevens Deelnemer
  3. Postcode waarop de groepslessen plaatsvinden – Gegevens Groep
  4. Zijn er andere disciplines betrokken bij de groep – Gegevens Groep
 3. Controleer tenslotte of alle gegevens, die in het GLI-register staan, juist zijn overgenomen. U kunt gegevens zelf wijzigingen in het register.

Let op! Controleer of deelnemers dubbel in het register staan. Het kan zijn dat u per ongeluk een deelnemer al handmatig in het GLI-register had ingevoerd, die ook in het Excel-bestand stond.

Stap 4 (COOL-bestand): Controleer en vul gegevens aan in GLI-register

U ontvangt bericht van MRDM wanneer de gegevens uit het Excel-bestand succesvol of niet succesvol zijn opgenomen in het GLI-register.

Niet succesvolle overname gegevens

U ontvangt een email waarin staat dat het niet is gelukt om de gegevens over te nemen in het GLI-register. Er zijn dan onjuistheden geregistreerd in het Excel-bestand. We vragen u om uw Excel-bestand te controleren op de voorwaarden en eventuele fouten. U kunt daarna het Excel-bestand nogmaals, volgens stap 3, opsturen.

Succesvolle overname gegevens

U ontvangt een email waarin staat dat het is gelukt om de gegevens over te nemen in het GLI-register. Doorloop de volgende stappen om de gegevens te controleren en aan te vullen:

 1. Ga naar het GLI-register.
 2. Vul ontbrekende gegevens aan, te herkennen aan de uitroeptekens in het GLI-register. Onder andere:
  1. Geboortedatum (bij versie 6.2) – Gegevens Deelnemer
  2. Toestemming informed consent – Gegevens Deelnemer
  3. Koppelen van deelnemers aan een groep – Gegevens Groep
  4. Groepsgrootte bij start – Gegevens groep
 3. Controleer tenslotte of alle gegevens, die in het GLI-register staan, juist zijn overgenomen. U kunt gegevens zelf wijzigingen in het register.

Let op! Controleer of deelnemers dubbel in het register staan. Het kan zijn dat u per ongeluk een deelnemer al handmatig in het GLI-register had ingevoerd, die ook in een Excel-bestand stond.

Veelgestelde vragen

Wat is het Excel-bestand van RIVM?

Voordat het GLI-register beschikbaar was, bent u door het RIVM gevraagd gegevens van de GLI bij te houden in een Excel bestand. Dit Excel-bestand van RIVM is in 2019 verzonden aan GLI-behandelaren. In dit bestand heeft u gegevens van de GLI-deelnemers en groepen kunnen vastleggen die gestart zijn vóór het GLI-register beschikbaar was.

Met wie mag ik het Excel-bestand delen?

U mag het Excel-bestand alleen delen met MRDM omdat u een overeenkomst tekent met MRDM. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat MRDM de gegevens van de GLI mag verwerken. U mag het Excel-bestand pas opsturen als u de overeenkomsten heeft getekend. MRDM neemt contact met u op hoe u dit bestand op een veilige manier kan verzenden naar MRDM.

Let op, u mag het Excel-bestand niet met andere partijen delen, ook niet met RIVM.

Hoe maak ik een ZIP-bestand aan?

Windows

 1. Navigeer naar de bestanden die u wilt samenvoegen in een ZIP-bestand. Staan de bestanden op verschillende plekken op de computer? Zet ze dan eerst samen in een nieuwe map.
 2. Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en selecteer alle Excel-bestanden (COOL) die u wilt toevoegen aan het ZIP-bestand.
 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde Excel-bestanden en klik op Kopiëren naar > Gecomprimeerde (gezipte) map.
 4. Typ de gewenste naam van de map en druk op de Enter-toets. Het ZIP-bestand is nu aangemaakt.

Mac

 1. Navigeer naar de bestanden die u wilt samenvoegen in een ZIP-bestand. Staan de bestanden op verschillende plekken op de computer? Zet ze dan eerst samen in een nieuwe map.
 2. Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en selecteer alle Excel-bestanden (COOL) die u wilt toevoegen aan het ZIP-bestand.
 3. Laat de Shift-toets los en houd nu de Control-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik met de linkermuisknop op de geselecteerde Excel-bestanden, klik op Comprimeer.
 4. Klik met uw rechtermuisknop op het ZIP-bestand en klik op Wijzig naam om het de gewenste naam te geven. Het ZIP-bestand is nu aangemaakt.
Kan ik een Excel-bestand uploaden wanneer ik gegevens ga aanleveren via mijn EPD?

U kunt niet het Excel-bestand opsturen naar MRDM als u gegevens gaat aanleveren via het elektronisch patiëntendossier (EPD).

De meeste gegevens staan al in het EPD en worden rechtstreeks doorgestuurd naar MRDM. Tijdens het aanmeldproces krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de EPD-pilot. U gaat meedoen aan de pilot om gegevens aan te leveren via het elektronisch patiëntendossier (EPD). De meeste gegevens staan al in het EPD en worden rechtstreeks doorgestuurd naar MRDM. Tijdens het aanmeldproces krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de EPD-pilot.

Mijn bestand komt niet overeen met het Excel-bestand van RIVM

U heeft gegevens bijgehouden in een ander Excel-bestand, dan het bestand dat u van het RIVM heeft ontvangen. Bijvoorbeeld een bestand dat u zelf heeft gemaakt. In dit geval moet u de gegevens handmatig in het register invoeren.

Het wordt nog onderzocht of ook Excel-bestanden, uitgegeven door een interventie-eigenaar, overgenomen kunnen worden in het GLI-register.

Invoeren van nieuwe deelnemers in het online GLI-register

U kunt al beginnen met het invoeren van nieuwe deelnemers in het GLI-register wanneer u wacht op bericht van MRDM. Belangrijk is dat u alleen deelnemers invoert die niet in het Excel-bestand staan. Anders staan deze deelnemers straks dubbel in het GLI-register.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.