Planning klinieken

Als uw kliniek deelneemt aan de DBIR-kwaliteitsregistratie, wordt het Transparantieportaal Zorg 2023 (TP23) voor u gefaciliteerd in samenwerking tussen DICA en MRDM. Via dit portaal kunt u zorgdragen voor uitlevering van kwaliteitsgegevens aan externe partijen zoals het Zorginstituut en beroeps- en patiëntenverenigingen, in het kader van de Transparantiekalender.   

Patiënten invoeren  
Via de invoeromgeving DataEntry registreert u patiënten welke geïncludeerd moeten worden in de DBIR-registratie. Het gaat om Alle patiënten die een implantatie danwel explantatie van borstprothese(s) of expander(s) in/uit de mamma ondergaan in de periode van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. Meer informatie over de DBIR-registratie kunt u vinden op deze website.  
  
Inzage uitkomsten   
Op basis van de door u ingevoerde gegevens kunnen de uitkomsten voor de kwaliteitsindicatoren berekend worden voor uw kliniek. De uitkomsten kunt u zien op het Codman Dashboard. Op dit dashboard heeft u, naast de uitkomsten van uw eigen organisatie, ook inzage in spiegelinformatie waarmee u uw eigen score kunt benchmarken met de rest van Nederland. Daarnaast wordt er per indicator de rekenregel en in- en exclusiecriteria weergegeven.    
  
Doorlevering uitkomsten aan externe partijen  
Vanaf 29 januari 2024 kunt u via de autorisatiematrix kenbaar maken met welke externe partijen u uw uitkomsten wilt delen. Zodra u toestemming heeft gegeven voor doorlevering van de kwaliteitsindicatoren zal MRDM zorgdragen dat deze indicatoren aan de betreffende partij(en) uitgeleverd worden.
  
Zorginstituut Nederland  
De uitlevering van uitkomsten aan Zorginstituut Nederland kan via twee routes. Graag vragen we u één van deze routes te kiezen om te voorkomen dat uw data twee keer beschikbaar komt bij het Zorginstituut. 
  
Via MRDM  
Indien u de data via MRDM wilt aanleveren aan het Zorginstituut geldt het proces zoals hierboven beschreven onder het kopje “Doorlevering uitkomsten aan externe partijen”.  
  
Via DESAN  
Indien u de data via DESAN levert aan het Zorginstituut dient u in de autorisatiematrix van MRDM geen autorisatie toe te kennen aan het Zorginstituut.  
  
Beroep- en patiëntenverenigingen 
De doorlevering aan de onderstaande externe partijen verloopt altijd via de autorisatiematrix van MRDM:   

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)  
  • Borstkankervereniging Nederland (BVN)  
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)  
  • Patiëntenfederatie Nederland  

Tijdlijn en acties voor Transparantieportaal Zorg 2023 voor klinieken

19 januari 2024

Deadline connect batchleveringen (voormalig test aanleveringen) voor de deelnemende TP-registraties 

29 januari 2024

Opening autorisatiematrix

16 februari 2024

Deadline productie batchleveringen voor de deelnemende TP-registraties (inclusief IKNL-levering). 

15 maart 2024

Deadline handmatig invoeren van gegevens in de deelnemende TP-registraties in DataEntry. 
(Na deze deadline kunt u in DataEntry blijven invoeren, echter worden deze gegevens niet meer meegenomen voor het TP23)

25 maart 2024

Laatste update Codman. 
(Na deze update wordt het TP rapport in Codman bevroren. Dit zijn de gegevens welke de accordeur van uw ziekenhuis door kan leveren naar externe partijen.) 

29 maart 2024

Sluiting autorisatiematrix

5 april 2024

Definitieve levering aan overige externe partijen

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.