Planning ziekenhuizen

Uw zorginstelling neemt deel aan één of meerdere van de volgende kwaliteitsregistraties DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DGOA, DHBA, DHFA, DHNA, DLCA, DMTR, DPCA, DPARD, DSAA, DUCA en NBCA. Door het jaar heen kunt u natuurlijk al de actuele resultaten van uw instelling vinden in uw eigen Codman dashboard. Daarnaast worden jaarlijks de transparante kwaliteitsindicatoren van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd op Zorginzicht. Voor de bovengenoemde kwaliteitsregistraties faciliteert DICA, in samenwerking met MRDM, het transparantieportaal 2023 (TP23).  

Kwaliteitsindicatoren worden jaarlijks opgesteld door afgevaardigden uit de zorg, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid. Een lijst van indicatoren behorend bij een specifieke aandoening en de bijbehorende definities worden vastgelegd in een zogenaamde indicatorengids en gepubliceerd op de Transparantiekalender.   

Voordat de indicatorenscores op Zorginzicht gepubliceerd worden, vragen we u aan te geven met welke partij de informatie mag worden gedeeld. Dit gebeurt in de autorisatiematrix, een module binnen de DataEntry omgeving. Uw gemandateerde Raad van Bestuurslid geeft per registratie aan met wie en welke informatie er gedeeld mag worden.  

Tijdlijn en acties voor Transparantieportaal Zorg 2023 voor ziekenhuizen 

Voor de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die gepubliceerd worden, gelden strikte aanlevertermijnen. Het is immers cruciaal dat de data van 2023 compleet is. Onderstaande data zijn voor u relevant.    

19 januari 2024

Deadline connect batchleveringen (voormalig test aanleveringen) voor de deelnemende TP-registraties 

29 januari 2024

Opening autorisatiematrix

5 februari 2024

Start doorlevering geautoriseerde voorlopige transparantieportaal-indicatoren uit de deelnemende TP-registraties aan DHD/OmniQ.   
(2x per week op maandag en donderdag na update Codman)   

16 februari 2024

Deadline productie batchleveringen voor de deelnemende TP-registraties (inclusief IKNL-levering).   

15 maart 2024

Deadline handmatig invoeren van gegevens in de deelnemende TP-registraties in DataEntry.   
(Na deze deadline kunt u in DataEntry blijven invoeren, echter worden deze gegevens niet meer meegenomen voor het TP23)  

25 maart 2024

Laatste update Codman.   
Na deze update wordt het TP rapport in Codman bevroren. Dit zijn de gegevens welke de accordeur van uw ziekenhuis door kan leveren naar externe partijen.   

29 maart 2024

Sluiting autorisatiematrix

2 april 2024

Doorlevering geautoriseerde definitieve transparantieportaalindicatoren uit deelnemende TP-registraties DHD/OmniQ. 

5 april 2024

Definitieve levering aan overige externe partijen

Informatie over doorleveringen aan externe partijen wordt via een aparte mail aan de accordeur van uw organisatie verstrekt.   

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.