Autoriseren in de autorisatiematrix

In de autorisatiematrix kunt u aangeven welke externe partijen indicatoruitkomsten mogen ontvangen namens uw organisatie. De indicatoruitkomsten zijn in te zien op het Codman Dashboard. Via de matrix kunt u per registratie kiezen om de verplichte of verplichte en vrijwillige indicatoren door te leveren aan een externe partij. Het is niet mogelijk om alleen vrijwillige indicatoren door te leveren.

Binnen de matrix zijn er 3 mogelijkheden om autorisaties toe te kennen, namelijk:

Alle beschikbare uitkomsten delen met alle partijen

Het is mogelijk om met een minimaal aantal klikken te kiezen voor het doorleveren van alle voor de organisatie beschikbare indicatoruitkomsten en deze te delen met alle externe partijen voor het geldende verslagjaar. In de sectie ‘Algemeen’ beantwoordt u de vraag ‘Wilt u aan alle ontvangende partijen data doorleveren?’ met ‘Ja’.

Daarna geeft u aan of u alle verplichte of alle verplichte en vrijwillige indicatoren door wilt leveren.

Als laatste dient u de autorisaties ‘definitief’ te maken om de autorisatie op te slaan.

error

U kunt nadat u de matrix definitief hebt gemaakt geen wijzigingen meer aanbrengen!

Nadat u de gegevens definitief hebt gemaakt zullen de opties uitgegrijsd worden en kunt u niets meer wijzigen in de matrix.

Indicatoruitkomsten specificeren en delen met alle partijen

Het is mogelijk om alle indicatoruitkomsten voor uw organisatie te specificeren en te delen met alle beschikbare externe partijen. In de sectie ‘Algemeen’ beantwoordt u de vraag ‘Wilt u aan alle ontvangende partijen data doorleveren?’ met ‘Ja’.

Daarna geeft u aan dat u de ‘Gespecificeerd, namelijk’ wilt doorleveren.

Daarna kunt u per registratie aangeven of u deze wilt doorleveren aan de beschikbare ontvangende partijen. Op het moment dat er voor een registratie geen vrijwillige indicatoren beschikbaar zijn zal alleen de optie ‘Verplichte indicatoren’ getoond worden. Wanneer er wel vrijwillige indicatoren beschikbaar zijn zullen de opties ‘Verplichte indicatoren’ en ‘Verplichte en vrijwillige indicatoren’ getoond worden.

Als laatste dient u de autorisaties ‘definitief’ te maken om de autorisatie op te slaan.

error

U kunt nadat u de matrix definitief hebt gemaakt geen wijzigingen meer aanbrengen!

Nadat u de gegevens definitief hebt gemaakt zullen de opties uitgegrijsd worden en kunt u niets meer wijzigen in de matrix.

Per ontvangende partij de beschikbare uitkomsten delen

Het is mogelijk om per ontvangende partij te bepalen welke indicatoruitkomsten namens uw organisatie gedeeld worden. In de sectie ‘Algemeen’ beantwoordt u de vraag ‘Wilt u aan alle ontvangende partijen data doorleveren?’ met ‘Nee’.

Er wordt nu een lijst met alle mogelijke externe partijen voor het geldende registratiejaar getoond.

Zodra u op ‘Ja’ klikt verschijnt per ontvangende partij een sectie.

Binnen de sectie kunt u de keuze maken welke data u aan de betreffende partij door wilt leveren. Iedere ontvangende partij heeft aangegeven welke data zij wensen te ontvangen. Per ontvangende partij worden dan ook alleen de registraties getoond die voor de betreffende partij mogelijk zijn.

Als laatste dient u de autorisaties ‘definitief’ te maken om de autorisatie op te slaan.

error

U kunt nadat u binnen een sectie de gegevens definitief hebt gemaakt geen wijzigingen meer aanbrengen binnen deze sectie! Het is wel mogelijk om autorisaties toe te kennen aan partijen waar u de sectie nog niet definitief van hebt gemaakt.

Nadat u de gegevens definitief hebt gemaakt zullen de opties uitgegrijsd worden en kunt u niets meer wijzigen in de matrix

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.