Validatierapportage

Tijdens de validatie controleren wij of de door u aangeleverde gegevens overeenkomen met de eisen van de registratie. De eisen vindt u in de DataDictionary/XSD van de betreffende registratie. 

Over de uitkomsten van de validatie krijgt u een validatie rapportage. Deze bestaat uit een aantal rapporten: “Import Totals”, “Quality Check Totals” en “Quality Report”. 

  • Import Totals: Hier vindt u het aantal door u aangeleverde en het aantal te importeren records. 
  • Quality Check Totals: Hier vindt u een opsomming van het aantal gevonden fouten per variabele en categorie.
  • Quality Report: Hier vindt u, op het tabblad “errors”, een specificatie per fout. 

Categorieën van fouten

Wij onderscheiden verschillende categorieën fouten. Deze hebben allemaal een eigen oorzaak, gevolg en oplossing. Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste soorten en categorieën: 

  • Import-blocking errors: Bij dergelijke fouten wordt de hele batch afgekeurd. 
  • Record-blocking errors: Bij dergelijke fouten wordt het betreffende record niet geïmporteerd. Dit kan consequenties hebben voor de berekening van de indicatoren. 
  • Non-blocking errors: Dit betreft overige fouten, deze data worden wel geïmporteerd als u hiervoor toestemming geeft. Ook deze fouten kunnen consequenties hebben voor de berekening van de indicatoren.

Let op! Fouten in de categorie ‘Data-type’ en ‘Selected-option’ zijn recent gewijzigd van Import-blocking naar Record-blocking errors. Hierdoor worden niet meer volledige batches afgekeurd, maar alleen de betreffende records. Deze records kunnen wel van invloed zijn op de volledigheid van de data en de berekening van indicatoren. Controleer daarom het ‘Quality report’ (onderdeel van het validatierapport). Let op fouten in de categorie record blocking, corrigeer eventuele fouten en lever de records opnieuw aan om deze alsnog in de database in te lezen.

Soorten foutenCategorie foutenBetekenisOplossing
Import-blocking errorsHeaderDe aangeleverde variabelenaam is niet bekend binnen de registratie.Corrigeer of verwijder de variabele naam.
Record-blocking errorsData-typeDe waarde van de variabele is van het verkeerde data-type. Bijv. ‘elf’ terwijl ‘11’ verwacht wordt.Corrigeer de waarde naar het juiste data-type (zoals gedefinieerd in de DataDictionary).
Selected-optionDe waarde valt niet binnen de verplichte optieset van de variabele. Bijv. ‘groen’ terwijl alleen ‘rood’ en ‘oranje’ toegestaan zijn.Corrigeer de waarde naar een waarde uit de optieset.
KeysEr wordt geen of een foutieve waarde aangeleverd voor een variabele die als dataset-key gedefinieerd is. Het specifieke record, en hiërarchisch onderliggende records, kunnen niet verwerkt worden.Vul de waarde aan of verbeter de waarde.
Allowed-orgIDEr wordt een ‘-id’ variabele aangeleverd die niet refereert naar de organisatie waarop het batch account is uitgegeven.Wijzig de waarde van de ‘-id’ variabele naar de waarde die refereert aan uw organisatie. Mocht u data voor een andere organisatie aan willen leveren, neem dan contact op met onze Servicedesk.
Non-blocking errorsRequiredDe variabele is verplicht, maar er is geen variabele aangeleverd.Vul de waarde voor de betreffende variabele in.
ConditionOp de variabele is een voorwaarde van toepassing. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan.Vul een waarde in die voldoet aan de voorwaarde.
ExpressionDe variabele voldoet niet aan een van de regels zoals gedefinieerd op het tabblad “validaties” in de DataDictionary. Bijv. OK-datum ligt voor het eerste polikliniek bezoek.Corrigeer de variabele conform de aang

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.