Codman dashboards

Codman bestaat uit een aantal verschillende dashboards elk met hun eigen doel:

 • Indicatoren: De scores op kwaliteitsindicatoren die voor de registratie zijn gedefinieerd worden hier teruggekoppeld in grafieken en tabellen.
  Doelstelling: Monitor de indicatorscores en zie hoe de eigen zorginstelling presteert ten opzichte van andere zorginstellingen voor verschillende typen indicatoren.*

  *Het indicatoren dashboard wordt ook gebruikt voor het Transparantieportaal Zorg om de scores op kwaliteitsindicatoren te controleren voordat deze worden doorgeleverd aan derden (ZiNL en IGJ).
 • Beschrijvingen: Een compleet overzicht van de registratie inclusief patiëntkarakteristieken, behandelmethodes en uitkomsten is hier te vinden voor de eigen zorginstelling en de benchmark.
  Doelstelling: Krijg gemakkelijk een overzicht van de inhoud van de registratie en de beschrijvende statistieken van alle geregistreerde patiënten in een zelf te kiezen jaar.
 • Exploratief: De data vertaald naar relevante uitkomsten in te zien voor een zelf gekozen patiëntenpopulatie; onder andere uitkomsten van het behandelproces, het verloop hiervan en patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs) worden op dit dashboard teruggekoppeld.
  Doelstelling: Leer van uw eigen data en herken verbeterpotentieel door toepassing van filters, monitor de prestaties in de tijd en plaats dit in perspectief door een vergelijking met de benchmark.
 • Overview: Een snel overzicht in de resultaten van alle registraties. Op een overzichtelijke wijze is het aantal aangeleverde records, de aanleververtraging, de vulling van de verplichte variabelen en de performance zichtbaar.
  Doestelling: Bekijk in één overzicht de huidige status van de data aanlevering en de score van verschillende indicatoren van alle registraties waar uw zorginstelling aan deelneemt.
 • Patients: Uitkomsten relevant voor de patiënt (o.a. complicaties, verloop van behandeling en PROMs) worden getoond per behandeloptie en zijn patiënt-specifiek te maken door het selecteren van filters.
  Doelstelling: Bespreek uitkomstinformatie van de behandelopties voor ‘patiënten-zoals-ik’ met uw patiënt. Het dashboard faciliteert en ondersteunt het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en draagt bij aan de gezamenlijke besluitvorming.
 • Geneesmiddelen: Data uit kwaliteitsregistraties, DBC zorgactiviteiten en add-on geneesmiddelen registraties worden getoond op dit dashboard.   
  Doelstelling: Krijg inzicht in de uitkomsten van (dure) geneesmiddelen in relatie tot de kosten. 

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.