Codman Connect

Codman Connect is een functionaliteit beschikbaar voor het Indicatoren en Exploratief dashboard en is kosteloos beschikbaar voor alle zorginstellingen in Nederland.

Met Connect kunnen samenwerkende zorginstellingen onderling informatie over de kwaliteit van geleverde zorg delen en snel zien hoe ze ten opzichte van elkaar scoren.

De functionaliteit genereert automatisch een nieuwe benchmark gebaseerd op het gemiddelde van de samenwerkende zorginstellingen. Naast de benchmark kunt u de uitkomsten van de samenwerkende zorginstellingen terugzien in de grafieken en tabellen. Dit maakt gerichte vergelijking tussen zorginstellingen mogelijk.

Voorbeeld  

Ziekenhuis A, B en C besluiten om samen te werken en sluiten een Connect-contract af. Ziekenhuis A,B en C krijgen daarmee toegang tot Connect binnen Codman Indicatoren en Exploratief. 

In Indicatoren zien gebruikers via een funnel-plot hoe de zorginstellingen scoren ten opzichte van elkaar en ten opzicht van het landelijke gemiddelde. Door de functionaliteit wordt in een oogopslag zichtbaar hoe de verschillende centra zich tot elkaar verhouden. Met behulp van deze cijfers kan het gesprek worden aangegaan.  

Gebruikers kunnen in Exploratief verder inzoomen op de gegevens. Gebruikers kunnen filteren op patiëntkarakteristieken, behandelkeuzes en ziektekenmerken. Door filters toe te passen wordt het bijvoorbeeld duidelijk bij welke groep patiënten centrum A betere uitkomsten heeft. Ziekenhuis A, B en C kunnen tijdens een gesprek de behandelresultaten bespreken en best practices van elkaar overnemen. 

Ga naar Aanmeldprocedure om te zien hoe u Connect aanvraagt.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.