Veelgestelde vragen

Aan welke registraties wordt de COVID-19 module toegevoegd?

Het gaat om de volgende DICA registraties: DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DHBA, DHNA, DGOA, DHFA, DLCA-L, DLCA-R, DLCA-S, DMTR, DPARD,  DPCA, DSAA, DUCA en NBCA.

Waarom wordt er een COVID-19 module toegevoegd aan de registratie?

Coronabesmettingen bij patiënten of coronamaatregelen die binnen en buiten het ziekenhuis zijn genomen, kunnen de indicatorresultaten van ziekenhuizen aanzienlijk beïnvloeden. Om een valide kwaliteitsmeting te garanderen is door DICA de COVID-19-module ontwikkeld.

Wat is het doel va de COVID-19 module?

De COVID-19-module actualiseert DICA-registraties nog in het huidige registratiejaar (2020). Door het toevoegen van een COVID-19-module kan DICA haar gebruikers blijven voorzien van valide kwaliteitsinformatie, bijvoorbeeld door aanpassing van de casemix-correctie op de nieuwe situatie. Op basis hiervan kan de geleverde zorg in 2020 geëvalueerd en verbeterd worden. De kwaliteitsinformatie wordt via het Codman Dashboard teruggekoppeld.

Per wanneer is de COVID-19 module beschikbaar?

Vanaf 8 augustus wordt de Covid-19-module toegevoegd aan 17 DICA-registraties: DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DHBA, DHNA, DGOA, DHFA, DLCA-L, DLCA-R, DLCA-S, DMTR, DPARD, DSAA, DUCA en NBCA. Naar verwachting zullen de registraties uiterlijk per 14 augustus de COVID-19-module kunnen inzien. 

De module is generiek voor de 17 DICA-registraties en kunt u vinden in de DataEntry/datadictionary van de registraties waaraan u deelneemt.

Is de COVID-19 module verplicht?

De COVID-19-module is niet verplicht. Vanuit DICA wordt er geadviseerd om de COVID-19-module toe te passen. Hiermee wordt voorkomen dat de indicatorresultaten van ziekenhuizen een onjuist beeld geven van de geleverde zorg.

Wat wordt er met de data uit de COVID-19 module gedaan?

Na ontvangst van data worden de uitkomsten geanalyseerd. Indien nodig zullen de data gebruikt worden om gecorrigeerde indicatorresultaten te leveren of om de casemix-correctie aan te passen. De kwaliteitsinformatie wordt via het Codman Dashboard teruggekoppeld.

Welke vragen staan er precies in de COVID-19 module?

De COVID-19-module bestaat uit een zeer beperkt aantal vragen over (verdenking op) COVID-19 besmettingen van patiënten, die de kwaliteit van hun behandeling beïnvloed kan hebben. Bijvoorbeeld of er voor of na de behandeling sprake was van een verdenking op COVID-19. 

De vragen zijn vanaf 8 augustus terug te vinden in DataEntry of de datadictionary van de betreffende registraties.

Moet de COVID-19-module met terugwerkende kracht gevuld worden?

De module wordt met terugwerkende kracht toegepast op alle patiënten die in 2020 zijn behandeld. Er wordt zoveel mogelijk ingezet  op hergebruik van data en aansluiting op bestaande standaarden. Zo worden de administratieve lasten beperkt. 

Hoe wordt de registratielast zo laag mogelijk gehouden voor de COVID-19-module?

De COVID-19-module bestaat uit een zeer beperkt aantal vragen.  Er wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van data en aansluiting op bestaande standaarden. Zo worden de administratieve lasten beperkt. 

Kan ik na gebruik van batch of NICE-export, de COVID-19-module ook handmatig aanpassen?

Indien u via NICE-export of batch aanlevert, dan kunt nadien de gegevens handmatig aanvullen of corrigeren in DataEntry. Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u bepaalde gegevens wilt aanpassen of finaliseren. 

Let hierbij wel op het volgende: 

Gegevens die door een automatische bron worden aangeleverd, zoals NICE en/of batch, kunnen handmatig geregistreerde gegevens overschrijven. Zorg er daarom voor dat variabelen alleen handmatig worden gevuld of aangepast als deze niet via NICE/per batch worden aangeleverd. 

Registraties die door IKNL worden aangeleverd kunnen alleen via NICE exports of per batch worden aangeleverd.

Hoe kan ik de COVID-19-module invullen als IKNL de aanleveringen voor ons ziekenhuis verzorgt?

De registraties die door IKNL voor uw ziekenhuis worden verzorgd kunt u niet handmatig aanvullen/aanleveren. Voor deze registraties is het alleen mogelijk om via een NICE-export of per batch aan te leveren.

Zijn er kosten aan het aanleveren van de COVID-19-module?

De aanlevering van de COVID-19-module is kosteloos voor aanlevering middels de NICE-export of handmatig. Indien u reeds over een Connect-contract beschikt voor de betreffende registratie is batchaanlevering van de COVID-19-module daarin inbegrepen.

Wat is het verschil tussen de COVID-19-module en de COVIDSurg II Snapshot onderzoek?

Met de COVID-19-module actualiseert DICA de kwaliteitsregistraties nog in het huidige registratiejaar zodat we u kunnen blijven voorzien van valide kwaliteitsinformatie. De module is generiek voor alle DICA-registraties.

Het COVIDSurg II Snapshot onderzoek voegt een onderzoeksmodule toe aan de chirurgische DICA-registraties. Het onderzoek wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Deelnemers aan het het COVIDSurg II onderzoeksconsortium kunnen hiermee een groter aantal Covid-19 gerelateerde gegevens registreren in DataEntry. Deelname is op aanvraag.

Chirurgische vakgroepen bepalen zelf voor welke DICA-registraties zij een onderzoeksmodule willen invullen. Bij deelname stellen de vakgroepen registratiedata en de verzamelde data van het Snapshot onderzoek ter beschikking aan het onderzoeksconsortium en participeren in daaruit voortvloeiende analyses en publicaties. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, dan kunt u mailen naar covidsurg@dica.nl

Waar vind ik de COVIDSurg II Snapshot onderzoeksvragen?

Voor de deelnemende DICA-registraties zijn er aanvullende vragen toegevoegd. Als u in de COVID-19-module de laatste vraag: ‘Doet u mee met de COVIDSurg II Snapshot?’ met ‘ja’ beantwoordt, dan worden de vragen voor de COVIDSurg II Snapshot zichtbaar voor u.

DGOA: dien ik voor elke behandeling een nieuwe COVID-19-module toe te voegen of alleen bij de eerste behandeling?

Het is de bedoeling om bij iedere behandeling (operatie) opnieuw een COVID-19 module toe voegen. Tenzij er geen operatie plaatsvindt, dan dient het voor de betreffende behandeling voor de patiënt te worden toegevoegd.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.