Werking autorisatiematrix

De autorisatiematrix is te bereiken door ‘Transparantieportaal Autorisatiematrix 2022’ als registratie
te kiezen en de verklaring aan te vinken.

Eerste keer matrix instellen

De eerste keer dat u inlogt in de autorisatiematrix moet u de matrix eenmalig toevoegen. Dit doet u door op ‘Toevoegen instelling’ te klikken.

Daarna klikt u op ‘Opslaan’ en wordt de matrix voor u geopend.

Autorisaties inzien en/of wijzigen

Als u de gegeven autorisaties wilt inzien of wijzigen klikt u op uw organisatienaam en zal de autorisatiematrix geopend worden.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.