Veelgestelde vragen

Algemeen

Ik ben mijn wachtwoord kwijt voor het Transparantieportaal Zorg. Wat moet ik nu doen?

Als u uw wachtwoord kwijt bent van de indicatorenrapportages en/of de autorisatiematrix kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via de ‘wachtwoord vergeten’-knop in het inlogscherm. Dit kunt u ook doen als u uw wachtwoord kwijt bent voor het registreren in de DICA-kwaliteitsregistraties. Als u daarna nog problemen ondervindt kunt u contact opnemen met de MRDM-servicedesk.

Kan ik na de sluitingsdatum van DataEntry en batchaanleveringen nog data registreren?

De gestelde sluitingsdatums gelden enkel voor het Transparantieportaal Zorg. Alle data die aangeleverd worden na de gestelde sluitingsdatum worden niet meegenomen voor het Transparantieportaal. Het registratiesysteem zal nooit sluiten, u kunt altijd blijven registreren.

Mijn ziekenhuis is gefuseerd. Wat betekent dat voor het Transparantieportaal Zorg?

Als uw ziekenhuis gaat fuseren kunt u contact opnemen met de servicedesk.

Waarom staat er een registratie achter de indicator in het indicatorendocument?

Als er achter de indicator als bron een registratie staat betekent dit dat de indicator uit de desbetreffende kwaliteitsregistratie wordt berekend. U hoeft hiervoor dus geen extra informatie in te vullen.

Wat zijn de deadlines voor het Transparantieportaal Zorg?

Deze vind u in onze planning op de planning pagina

Batch

Ik heb een vraag over batch-aanleveringen, waar kan ik meer informatie vinden.

Meer informatie over Batch-aanleveringen vind je op support.mrdm.com/nl/batch

Als organisatie gaan wij de deadlines voor batch-aanleveringen (hoogstwaarschijnlijk) niet redden. Welke mogelijkheden zijn er voor ons?

Indien u behoefte heeft aan uitstel omdat u niet voor de deadline kunt aanleveren, dan willen wij u vragen om met een verzoek tot uitstel contact op te nemen met onze servicedesk.

Wat zijn de aanlevermomenten van IKNL-aanleveringen?

De aanlevermomenten vanuit IKNL zijn te vinden op support.mrdm.com/nl/koppelingen/iknl-aanleveringen

Indicatorenrapportages

Als ik een patiënt heb gewijzigd in DataEntry, wanneer zie ik de wijziging dan terug in de indicatorenrapportages op het Transparantieportaal Zorg?

Tijdens de opening van het Transparantieportaal Zorg zijn er twee updates per week. Op zondagochtend en woensdagavond worden er snapshots gemaakt van de gegevens die tot dan toe in de database zijn gezet. Uiterlijk maandag 14.00 uur en donderdag 14.00 uur kunt u de ververste gegevens terugzien in de rapportages. Alles wat u voor het moment van de snapshot heeft ingevoerd wordt meegenomen.

Hoe vraag ik een account aan om de indicatorenrapportages van DICA-kwaliteitsregistratis op het Transparantieportaal Zorg te bekijken?

Elke registratie heeft een contactpersoon die toestemming moet geven om de rapportages van de betreffende registratie te mogen bekijken. Dit is de contactpersoon voor de indicatoren dashboards, de rapportage-omgeving van DICA. Wanneer de contactpersoon per e-mail akkoord geeft aan de DICA-servicedesk, maakt deze het account aan. Om het account aan te kunnen maken heeft de servicedesk de volledige naam en het e-mailadres van de betreffende persoon nodig.

Ik kan niet alle indicatoren terugvinden die ik aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet doorgeven. Waar kan ik ze vinden?

De IGJ werkt dit jaar met verbeterdoelen. De indicatoren met betrekking tot de IGJ passen niet bij deze verbeterdoelen. Er zijn dit jaar geen IGJ-indicatoren meer die via DICA geleverd worden naar de IGJ.

Kan ik gegevens aanleveren voor de indicatorenrapportages van kwaliteitsregistraties waar mijn zorginstelling niet aan deelneemt?

Nee, er worden alleen indicatoren berekend voor zorginstellingen die deelnemen aan de betreffende kwaliteitsregistratie. U kunt u wel aanmelden voor de registratie en vervolgens de gegevens invoeren door middel van de invoerschermen of de gegevens aanleveren via een batch.

Kan ik zien welke analyseerbare patiënten meetellen voor de berekeningen van de indicatoren?

Ja. Voor elke indicator is meer informatie te vinden door op de indicator te klikken. U komt dan op de detailpagina met onderaan de pagina de patiëntlijst. In de patiëntlijst ziet u het UPN van de patiënten die in de teller en/of de noemer van de indicator zijn opgenomen. Alleen de zorginstelling zelf kan beschikken over informatie op patiëntniveau.

Waarom is mijn score op de indicator volledigheid lager dan verwacht?

Het kan zijn dat dit komt doordat de rekenregels voor volledigheid zijn aangescherpt. DICA herziet in samenwerking met diverse partijen jaarlijks de definities van de indicatoren en scherpt ze aan waar nodig. Hierbij kijkt DICA ook nauwkeurig naar de manier waarop de data geanalyseerd worden. Een voorbeeld hiervan is de indicator waarin de volledigheid van de informatie in de registratie wordt geanalyseerd. Om de volledigheid te berekenen, bekijken we of alle informatie bekend is voor de variabelen die gebruikt worden om de overige externe indicatoren te berekenen. Hierbij worden alleen de antwoordopties als bekend beschouwd die ook daadwerkelijk informatief zijn. Dit betekent concreet dat de optie ‘onbekend’ en niet plausibele antwoorden (zoals een datum in de toekomst) als niet-informatief en dus als onvolledig worden beschouwd. Door de aanscherping van de rekenregels voor volledigheid kan de score op deze indicator lager zijn dan verwacht. Deze aanpassing is niet van invloed op de andere indicatoren. Als u de volledigheid van de registratie wilt verhogen, zou u kunnen kijken of u inmiddels meer informatie heeft gekregen over de variabelen waar u aanvankelijk ‘onbekend’ heeft ingevuld.

Waarom zie ik op het Transparantieportaal Zorg geen indicatorenrapportage voor de kwaliteitsregistratie waar ik aan deelneem?

Niet alle kwaliteitsregistraties nemen deel aan het Transparantieportaal Zorg. Dit betekent dat zorginstellingen geen informatie met externe partijen kunnen delen uit deze kwaliteitsregistraties en daarom zijn er ook geen indicatorenrapportages van deze registraties te zien in het Transparantieportaal Zorg.

Wat moet ik doen als de aantallen in het indicatoren dashboard niet kloppen?

Als u het niet eens bent met de getoonde aantallen, kunt u een vraag over één of meerdere indicatoren stellen vanuit het dashboard. Klik hiervoor op de 3 puntjes rechts in de indicatorbalk of op ‘Stel een vraag’ rechtsboven in het scherm (vanuit de detailpagina). Door uw vraag rechtstreeks vanuit het dashboard te stellen wordt de benodigde informatie (registratie, indicatornummer en score, etc.) gelijk meegestuurd. De vraag komt binnen bij onze Servicedesk en zal intern worden uitgezet. We streven ernaar u binnen twee werkdagen van een eerste reactie te voorzien

Welke vragen moet ik invullen in de DICA-kwaliteitsregistraties zodat DICA de indicatoren in de indicatorenrapportages kan berekenen?

Als u alle verplichte velden in de kwaliteitsregistraties hebt ingevuld kan DICA de indicatoren berekenen. Op de signaleringslijsten in Survey kunt u zien welke gegevens nog missen in de registratie.

Worden indicatoren die het label ‘De indicator wordt onderzocht’ hebben doorgeleverd aan DHD?

Ja, indicatoren die het label ‘ De indicator wordt onderzocht’ worden ook doorgeleverd aan DHD. DICA zorgt ervoor dat de indicatoren bij de definitieve doorleveringen het label ‘De indicator wordt onderzocht’ niet meer hebben.

Kan ik in het dashboard terugvinden of er recent wijzigingen hebben plaats gevonden in de berekening van een indicator?

Ja. Wanneer er recent wijzigingen hebben plaats gevonden in de berekening van een indicator wordt dit bijgehouden in de wijzigingsgeschiedenis. Deze is terug te vinden op de detailpagina van een indicator. Klik op een indicator om naar de detailpagina te gaan en klik op ‘Meer details’ om een venster te openen met de rekenregels en wijzigingsgeschiedenis. (Zie ook de Codman handleiding)

Waar kan ik meer informatie vinden over gebruik van het Codman Indicatoren dashboard?

Bezoek hiervoor de supportwebsite van het Codman indicatoren dashboard. U vindt daar ook een aantal instructievideo’s waarin onder andere wordt uitgelegd hoe u eenvoudig de TP-rapportage van huidig jaar en voorgaand jaar kunt bekijken. In de veelgestelde vragen sectie vindt u antwoorden op veel voorkomende vragen.

Autoriseren en doorlevering gegevens

Als je niet deelneemt aan een registratie moet je dan wel autoriseren voor deze registratie?

Indien u niet deelneemt aan een registratie dan zal er voor uw organisatie ook geen data beschikbaar zijn. Mocht u in de autorisatiematrix een registratie definitief hebben geautoriseerd dan is dat geen probleem. MRDM herkent bij de doorlevering van data aan externe partijen of er data voor uw organisatie beschikbaar is. Indien er geen data beschikbaar is kan in dat geval geen data van de betreffende registratie van uw organisatie doorgeleverd worden.

Hoe kan ik iemand anders toegang geven tot de autorisatiematrix?

De Raad van Bestuur van de zorginstelling wijst een persoon aan om de autorisatiematrix in te vullen. De Raad van Bestuur kan een wijziging hierin doorgeven bij de servicedesk.

Kan ik kiezen met welke zorgverzekeraars ik informatie wil delen?

Nee. Zoals afgesproken tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is het niet mogelijk om aparte zorgverzekeraars te autoriseren. Men autoriseert alle zorgverzekeraars door een vinkje te zetten bij de ontvangende partij namens ZN, te weten Vektis.

Mijn zorginstelling werkt samen met een andere zorginstelling voor een bepaalde registratie. Hoe moeten we voor deze registratie de autorisatiematrix invullen?

Neem in dat geval contact op met de servicedesk.

Wanneer wordt de data doorgestuurd naar DHD?

Op het moment dat u in de autorisatiematrix definitieve autorisaties heeft toegekend voor doorlevering van uw data naar DHD wordt deze op maandagmiddag en donderdagmiddag naar DHD verzonden. De data wordt vervolgens ’s nachts door DHD in OmniQ geïmporteerd zodat de resultaten de volgende ochtend in OmniQ te zien zijn.

Wat kan ik doen zodat mijn geregistreerde data niet doorgeleverd wordt aan andere partijen?

Zet in dit geval geen vinkje bij de betreffende partij in de autorisatiematrix. Alleen als een zorginstelling in de autorisatiematrix aangeeft dat een partij bepaalde informatie mag ontvangen levert MRDM de betreffende informatie door.

Wordt de data wel doorgeleverd als de autorisatiematrix niet definitief is?

Nee. Er wordt alleen data doorgeleverd wanneer een autorisatie definitief is gemaakt.

Structuurindicatorenmodule

Wordt de structuurindicatorenmodule automatisch geprefilled?

De uitvraag van de structuurindicatorenmodule wordt vanaf verslagjaar 2021 door DHD gefaciliteerd waardoor een prefill vanuit de voorheen door DICA en MRDM opgeleverde module niet mogelijk is.

Overig

Wat is de werkwijze voor de SONCOS-uitvraag en de uitvraag kinderchirurgie vanaf verslagjaar 2021?

Binnen het bureauoverleg Transparantiekalender, waarin de partijen Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) samenwerken, is afgesproken dat de SONCOS-uitvraag en de uitvraag voor kinderchirurgie vanaf verslagjaar 2021 onderdeel worden van de Transparantiekalender. Dat betekent dat voor de gegevensaanlevering hetzelfde tijdpad wordt gehanteerd als voor de andere sets binnen de Transparantiekalender. De gegevens voor de aparte SONCOS en kinderchirurgie indicatorensets kunnen vanaf verslagjaar 2021 worden aangeleverd via het OmniQ-portaal van gegevensmakelaar DHD.

Aanlevering van de SONCOS indicatoren die opgenomen zijn in de reguliere indicatorensets die vanuit de DICA-registraties (DHBA, DHNA, NBCA, DUCA, DCRA, DMTR, DGOA, DPCA en DLCA) op de Transparantiekalender staan, blijven gewoon via de reguliere route vanuit DICA en MRDM verlopen. Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren, vindt u in de indicatorgidsen op de Registerpagina van het betreffende meetinstrument of op de pagina veelgestelde vragen van Zorginzicht. De Registerpagina’s vindt u via de Transparantiekalender of via deze link (de lijst bij vraag 4 ‘Welke indicatoren zijn verplicht?’). Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie.

Mijn vraag staat niet vermeld, wat kan ik doen?

Mocht uw vraag hier ook niet vermeld staan kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.