Introductie

Inzicht in kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg is belangrijk, daar is iedereen het over eens. Voor een patiënt, die wil weten of een ziekenhuis goede zorg levert en bijvoorbeeld ervaring heeft met bepaalde behandelingen, en daarvoor keuze-informatie zoekt. Maar ook voor een zorgverzekeraar i.v.m. de zorginkoop en een inspecteur voor de gezondheidszorg voor handhaving. Voor dit alles is informatie nodig over de kwaliteit van zorg. De website Zorginzicht van Zorginstituut Nederland laat die informatie zien.

Zorginzicht

Zorginzicht maakt informatie over de kwaliteit van zorg van o.a. ziekenhuizen of het zelfstandige behandelcentra openpaar. Deze informatie is in te zien onder openbare data. Elk ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum in Nederland levert jaarlijks kwaliteitsinformatie aan. Op Zorginzicht staat tevens de Transparantiekalender. De Transparantiekalender geeft een overzicht per sector van de aan te leveren kwaliteitsinformatie over verleende zorg (indicatoren).

Planning

Het Transparantieportaal Zorg is elk jaar geopend in het eerste kwartaal. Elke module heeft zijn eigen openingsperiode. De planning geeft aan wanneer de scores te zien zijn in Codman en wanneer u kunt autoriseren in de autorisatiematrix. Ook ziet u tot wanneer u gegevens kunt aanleveren voor verslagjaar 2023 in de onderliggende kwaliteitsregistraties.

Voor ziekenhuizen en klinieken gelden verschillende planningen. Klik op de link hieronder die past bij uw zorginstelling om de juiste informatie en deadlines voor uw zorginstelling te zien. 

Partners

DICA Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.