Dataset-keys

Een dataset-key is een variabele uit een dataset waarmee het dataset-record uniek geïdentificeerd kan worden in de database van een registratie. Om goed te begrijpen wat een dataset-key is en welke functies een key-variabele heeft, leggen we eerst uit wat een dataset is en hoe een registratie is opgebouwd uit verschillende datasets. 

De opbouw van een registratie

Een registratie is een verzameling van vragen en de bijbehorende waarden over een bepaald onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan een registratie over de zorg die wordt verleend aan patiënten met een bepaalde aandoening. Deze data wordt opgeslagen in een database. 

Een database kan worden gezien als een tabel met kolommen en rijen. Bovenaan de kolommen staan de variabele-namen, ook wel headers genaamd. In de rijen onder de headers staan de waarden op de variabelen. Een rij wordt ook wel een record genoemd.

De opbouw van een dataset

In de registratie getoond in de bovenstaande afbeelding worden gegevens uitgevraagd over de patiënt, de uitgevoerde verrichting en eventuele complicaties. Omdat een patiënt meerdere verrichtingen kan ondergaan en vanuit een verrichting meerdere complicaties kunnen voortkomen is de registratie opgesplitst in drie stukken, datasets genaamd. Zodoende kunnen aan één patient-record dus meerdere verrichting-records worden gekoppeld en aan één verrichting-record meerdere complicaties-records worden gekoppeld.

Een dataset is opgebouwd uit vragen met een gelijksoortig onderwerp. In de patient-dataset worden bijvoorbeeld de persoonskenmerken uitgevraagd van de patiënt zoals de naam, het uniek patiëntnummer en de geboortedatum.  

In het voorbeeld staat de patiënt-dataset op het eerste en hoogste niveau in de registratie. De verrichting-dataset valt onder het patiënt-record, op het tweede niveau. De complicatie-dataset valt onder de verrichting-dataset en bevindt zich op het derde niveau in de registratie. 

Wat is een dataset-key?

In de vorige paragraaf is beschreven dat dataset-records worden vastgelegd in een tabel met soortgelijke dataset-records. Om de records in een dataset-tabel van elkaar te onderscheiden wordt één variabele of een set variabelen aangewezen als identificatiemiddel. Deze variabelen noemen we dataset-keys. Zo wordt in het voorbeeld onderscheid gemaakt tussen de verschillende patient-records op basis van het upn (uniek patient nummer). 

Hét middel tegen duplicaten en mismatches

Dataset-keys zijn in verschillende fasen van dataverwerking belangrijk voor correcte verwerking van de data, namelijk:

Duplicaten tegengaan

Voor een integere registratie en betrouwbare data-extracties uit de registratie is het belangrijk dat er geen dubbelingen (duplicaten) in de database voorkomen. Wanneer een dataset-record wordt toegevoegd aan een registratie wordt daarom gecontroleerd of het specifieke dataset-record niet al bestaat in de database. Deze controle wordt uitgevoerd aan de hand van de dataset-keys.

Updaten of aanvullen van dataset-records

In sommige situaties willen gegevens in een registratie worden aangevuld of worden geüpdatet. Door middel van dataset-keys kan door de aanleverende partij worden aangegeven welk dataset-record moet worden geüpdatet of bijvoorbeeld bij welk patient-record een verrichting-record moet worden geplaatst. 

Voorbeeld:
Er wordt een followup-record voor een patiënt aangeleverd. De rest van de gegevens voor de patiënt zijn in een eerder stadium al aangeleverd.

De followup dataset hangt hiërarchisch onder de patient-dataset. Om het followup-record aan de juiste patiënt te koppelen is bij de aanlevering van het followup-record ook de dataset-key van de patient-record meegeleverd. Op basis van dit gegeven wordt het followup-record aan het juiste patient-record gekoppeld.

Samenvattend

De dataset-keys zorgen er dus voor dat:

  • records inhoudelijk uniek identificeerbaar zijn;
  • data in of onder het juiste record kan worden geplaatst; 
  • duplicaat records en mismatches worden voorkomen. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van de data-extracties uit de registratie. 

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.