Fase 3: Connectfase

Tijdens de connectfase controleren wij of uw batch-bestand voldoet aan de technische en (minimale) inhoudelijke eisen. Deze controle voeren we uit met behulp van een stukje op maat gemaakte software. Deze op maat gemaakte software wordt door ons getest om de kans op fouten te minimaliseren. De doorlooptijd van het verwerken van een batch-bestand in de connectfase duurt maximaal 10 werkdagen (in verband met de officiële release van de software). Als de verwerkingstijd van uw batch langer duurt willen we u vragen contact op te nemen met onze servicedesk.

Hoe verloopt de connectfase? 

  1. U levert een batch-bestand aan op ons upload portal via Data Connect door op nieuwe data-aanlevering te klikken, registratie te selecteren en te kiezen voor de connectfase. LET OP! Batches die worden aangeleverd als connect aanlevering worden niet geïmporteerd in de database.
  2. Op basis van de connect-batch richten wij de software voor verwerking van uw batch in. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met het door u aangeleverde bestandsformat (XMLCSV of XLS(X)). 
  3. Wij verwerken uw batch-bestand met behulp van de door ons gebouwde software. Hierbij controleren wij of uw bestand voldoet aan de technische eisen. Indien uw batch-bestand niet voldoet aan deze technische eisen ontvangt u van ons bericht over de aan te passen punten. 
  4. Als uw batch-bestand aan de technische eisen voldoet, controleren wij vervolgens of het voldoet aan de (minimale) inhoudelijke eisen. Deze stap noemen wij ook wel de validatie. 
  5. Na de inhoudelijke controle (validatie) wordt een validatierapportage gemaakt. Deze gaan wij met u delen zodat u foutieve zaken in de aangeleverde gegevens kunt herstellen. Indien uw bestand aan de (minimale) inhoudelijke eisen voldoet krijgt u bericht dat u op productie mag aanleveren. Indien dit niet het geval is wordt u verzocht een nieuw test-bestand aan te leveren. 
  6. U heeft de mogelijkheid om bij onduidelijkheden/vragen ondersteuning aan te vragen bij MRDM in de vorm van een consult met een van onze collega’s. U kunt voor een aanvraag contact opnemen met onze servicedesk.
  7. Als u de connectfase eenmaal voor een registratie succesvol heeft doorlopen dan kunt u op productie blijven aanleveren (ook bij nieuwe registratie jaarversies). Wij vragen u alleen om aan te blijven leveren volgens de meest recente specificaties zoals weergegeven in de laatste versie van de datadictionary.
  8. Bij fundamentele wijzigingen in het aangeleverde bestand, zoals het veranderen van bestandsformat vragen we u om eerst een nieuwe connect aanlevering te doen. Dit biedt ons de mogelijkheid om de software, voor de verwerking van uw data, aan te passen.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.