Technische en inhoudelijke eisen

Technische eisen

Bij het verwerken van uw connect-aanlevering kijken we eerst of er voldaan wordt aan de volgende technische eisen:

  • Uw bestanden bestaan altijd uit hetzelfde bestandsformat als uw eerste batch-aanlevering en voldoen aan de voorwaarden hiervan (zie XMLCSV of XLS(X)).
  • De extensie van de bestandsnaam komt overeen met het bestandsformat. Voorbeeld: U levert een CSV bestand aan met de naam ‘connect-aanlevering.csv’ (dus niet ‘connect-aanlevering.xlsx’).
  • Bij aanlevering van een bestand in XLS(X)– of CSV-format dient u consequent gebruik te maken van hetzelfde datumformat. Voorbeeld: U levert alle datums aan in format dd-mm-jjjj (dus niet een deel met format dd-mm-jjjj en een ander deel met format jjjj-mm-dd).
  • Bij aanlevering van een bestand in CSV-format dient u altijd gebruik te maken van dezelfde seperator (bijv. ‘ of ; ) en enclosure (bijv. “). Voor meer informatie zie CSV aanleveringen.
contact_support

Indien u een wijziging in de technische specificaties wilt doorvoeren, neemt u contact op met onze Servicedesk via servicedesk@mrdm.nl.

Minimale inhoudelijke eisen

De inhoudelijke controle (oftewel validatie) vindt plaats nadat de batch voldoet aan de technische eisen. Tijdens de inhoudelijke controle wordt er gekeken of uw batch-bestand voldoet aan de specificaties van de registraties zoals gedefinieerd in de DataDictionary (voor CSV en XLS(X) of het XSD bestand (de structuur voor XML-bestanden).

De namen van de variabelen in uw batch bestand moeten precies overeenkomen met de namen van de variabelen zoals gedefinieerd in kolom D van tabblad ‘Alle variabelen’ in de DataDictionary en/of in de specificaties van het XSD bestand (zie ook XML). Indien de namen afwijken van de definities treedt er een fout op in de categorie ‘Header’. Dit is een import blocking fout en zorgt ervoor dat de batch in zijn geheel wordt afgekeurd.

error

Naast deze, boven beschreven, import blocking error zijn er ook record blocking errors en andere fouten welke mogelijk invloed hebben op de volledigheid en kwaliteit van de data. Deze worden benoemd in de validatierapportages.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.