Validatierapportage

Tijdens de validatie van uw batch-bestand controleren wij of de door u aangeleverde gegevens overeenkomen met de eisen van de registratie. De eisen vindt u in de DataDictionary of XML/XSD van de betreffende registratie. 

Over de uitkomsten van de validatie krijgt u een validatie rapportage. Deze bestaat uit twee rapporten: een batch validatierapport pdf en een Excel errorlijst. 

 • In het batch validatierapport vindt u:
  • De titelpagina. Hierop staat de registratie vermeld en hoeveel dataset records er zijn gevalideerd en voor productie batches geïmporteerd.
  • Een business summary. Het aantal gevalideerde en het aantal geïmporteerde dataset records en de belangrijkste vervolg stap(pen) worden hier weergegeven.
  • Een import/aantallen overzichtstabel. Het import overzicht toont het totaal aantal verwerkte dataset records uit de aangeleverde batch. Dit overzicht laat zien wat er tijdens het importeren van de data gebeurt met de verschillende datasetrecords: worden deze geïmporteerd, niet geïmporteerd of betreft het een bestaand record.
  • Een uitleg van de verschillende error types die zijn voorgekomen in de batch en een overzicht voor welke variabele welke error is gevonden (zie ook Categorieën fouten). Hier is onderscheid gemaakt in:
   • Batch blokkerende errors
   • Dataset-record blokkerende errors
   • Non-blocking errors: Validaties, expressies en required
 • In de errorlijst vindt u:
  • Een tabblad met opnieuw het import / aantallen overzichtstabel.
  • Een tabblad met een overzicht van alle errors die zijn gevonden in validatie. Elke rij geeft de specificatie van een fout. 

Categorieën van fouten

Wij onderscheiden verschillende categorieën fouten. Deze hebben allemaal een eigen oorzaak, gevolg en oplossing. Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste soorten en categorieën: 

 • Batch/Import-blocking errors: Bij dergelijke fouten wordt de hele batch afgekeurd. 
 • Record-blocking errors: Bij dergelijke fouten wordt het betreffende dataset-record (en eventuele onderliggende dataset-records) niet geïmporteerd. Dit kan consequenties hebben voor de berekening van de indicatoren. 
 • Non-blocking errors: Dit betreft overige fouten, deze data worden wel geïmporteerd. Ook deze error meldingen kunnen consequenties hebben voor de berekening van de indicatoren.

Let op! Fouten in de categorie ‘Data-type’ en ‘Selected-option’ zijn enkele tijd terug gewijzigd van Import-blocking naar Record-blocking errors. Hierdoor worden niet meer volledige batches afgekeurd, maar alleen de betreffende records. Deze records kunnen wel van invloed zijn op de volledigheid van de data en de berekening van indicatoren. Controleer daarom altijd het batch validatierapport. Let op fouten in de categorie record blocking, corrigeer eventuele fouten en lever de records opnieuw aan om deze alsnog in de database in te lezen.

Soorten foutenCategorie foutenBetekenisOplossing
Import-blocking errorsHeaderDe aangeleverde variabelenaam is niet bekend binnen de registratie.Corrigeer of verwijder de variabele naam.
Record-blocking errorsData-typeDe waarde van de variabele is van het verkeerde data-type. Bijv. ‘elf’ terwijl ‘11’ verwacht wordt.Corrigeer de waarde naar het juiste data-type (zoals gedefinieerd in de DataDictionary).
Selected-optionDe waarde valt niet binnen de verplichte optieset van de variabele. Bijv. ‘groen’ terwijl alleen ‘rood’ en ‘oranje’ toegestaan zijn.Corrigeer de waarde naar een waarde uit de optieset.
KeysEr wordt geen of een foutieve waarde aangeleverd voor een variabele die als dataset-key gedefinieerd is. Het specifieke record, en hiërarchisch onderliggende records, kunnen niet verwerkt worden.Vul de waarde aan of verbeter de waarde.
Allowed-orgIDEr wordt een ‘-id’ variabele aangeleverd die niet refereert naar de organisatie waarop het batch account is uitgegeven.Wijzig de waarde van de ‘-id’ variabele naar de waarde die refereert aan uw organisatie. Mocht u data voor een andere organisatie aan willen leveren, neem dan contact op met onze Servicedesk.
Non-blocking errorsRequiredDe variabele is verplicht, maar er is geen variabele aangeleverd.Vul de waarde voor de betreffende variabele in.
ConditionOp de variabele is een voorwaarde van toepassing. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan.Vul een waarde in die voldoet aan de voorwaarde.
ExpressionDe variabele voldoet niet aan een van de regels zoals gedefinieerd op het tabblad “validaties” in de DataDictionary. Bijv. OK-datum ligt voor het eerste polikliniek bezoek.Corrigeer de variabele conform de expressie, deze vindt u op het tabblad Validaties in de DataDictionary.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.