Datadictionary

Een DataDictionary (DD) is een Excel bestand waarin de structuur en opbouw van een registratie wordt beschreven. Op deze pagina geven wij een kort overzicht van de voor u belangrijkste zaken.

De relatie van datasets onderling is belangrijk voor de samenhang van de door u aangeleverde data. Voor meer informatie over de specifieke aanlevering, zie gedeeltelijke aanlevering.

De daadwerkelijke DataDictionary van een registratie download u van de documentatie module op de registratie pagina.

In nieuwe DataDictionaries is in het tabblad ‘Alle variabelen’ in kolom D ‘BATCH’ weergegeven welke variabelen van toepassing zijn op het aanleveren van data middels batch. Deze rij variabelen kan als header rij worden gebruikt in een aanlevering van het bestandstype ‘.csv’.

De belangrijkste punten met betrekking tot aanlevering van de gegevens/variabelen zijn:

 • De variabele naam moet overeenkomen met de naam zoals gedefinieerd in de DD. De variabele namen vindt u op het tabblad “alle variabelen” in de kolom “variabele” of op de tabbladen per dataset in de kolom “naam”. 
 • De variabele moet conform het gedefinieerde type zijn. Dit vindt u in de diverse dataset tabbladen in de kolom “type”.
  • Indien hier “versleuteld” staat, betekent dit dat deze waarde door MRDM versleuteld wordt opgeslagen. U dient de waarde dus niet zelf versleuteld aan te leveren. 
  • De variabele met type “dataset” dient niet te worden aangeleverd. 
  • Voor het type “datum” hoort u hetzelfde format te gebruiken. U mag hierin afwijken van het gedefinieerde format in de DD, als u maar consequent hetzelfde format gebruikt voor elke aanlevering.
 • Indien een optieset van toepassing is (kolom optiekeuze verplicht staat op “ja”) mag u alleen een waarde aanleveren die in de optieset voorkomt. De optiesets zijn te vinden op het tabblad “opties”. 
 • Variabelen waarvoor de kolom “default” is gevuld dienen altijd aangeleverd te worden.
 • Variabelen waarbij de kolom “calculatie” gevuld is dienen niet aangeleverd te worden.

Voor verdere uitleg over de datadictionaries kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.