Aanleverscenario

Wat betreft de software inrichting wordt er gebruik gemaakt van een standaardscenario voor de aanlevering en verwerking van uw gegevens. Dit standaard aanleverscenario betreft een ‘update zonder NULL values’ en dit gaat op voor het aanleveren van gegevens middels batch. Data wordt in batches aangeleverd via ons upload portal Data Connect. Indien u wenst dat we de door u aangeleverde data op een andere wijze verwerken, dan willen we u vragen hierover contact op te nemen met onze servicedesk.

Naast het aanleveren van data middels batch is het voor veel registraties mogelijk gegevens handmatig aan te leveren. U kunt gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen via de webapplicatie DataEntry. Binnen de hieronder beschreven aanleverscenario’s wordt rekening gehouden met het al dan niet combineren van handmatig registreren en het aanleveren via batch.

LET OP! Aanpassingen in DataEntry zijn (vooralsnog) niet mogelijk voor de volgende registraties wegens het ontbreken van DataEntry schermen: DPARDDGEAPICEAMSM, en Proms registraties. Eventueel kan dit voor uw ziekenhuis ook andere registraties betreffen.

Voorwaarden

Bij de scenario’s is het volgende van belang:

  • Omdat we werken met een update kunnen eerder aangeleverde gegevens aangepast worden.
  • Indien het mogelijk is voor een bepaalde registratie om handmatig gegevens in te voeren en te wijzigen, dan dient u rekening te houden met de interacties tussen handmatig en per batch ingevoerde gegevens. De laatst geregistreerde waarde (batch/handmatig) is de waarde die in de database komt te staan.
  • De [dataset]-id en id variabele(n) levert u ingevuld aan. Deze variabelen bevatten de code, die verwijst naar de organisatie waarvoor u de data aanlevert.
  • Batches worden aangeleverd in het bestandsformaat .csv of .xml. Aanleveren in xls(x) is ook mogelijk, maar wordt afgeraden vanwege de foutgevoeligheid.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.