Fase 4: Productiefase

U levert, na succesvol het connect-traject te hebben afgerond, een productie-batch aan door productie te selecteren bij uw upload in onze DataConnect omgeving. Hiermee start het productie-traject. 

Uw productie-bestand dient aan dezelfde technische eisen te voldoen als uw reeds aangeleverde batch-bestand in de connectfase. Is dit niet het geval, dan wordt uw batch om technische redenen afgekeurd. U krijgt de vraag om of een nieuw batch-bestand aan te leveren, of aan te geven dat u een wijziging in de technische specificaties wilt laten doorvoeren. In het laatste geval dient er opnieuw eerst het connect-traject doorlopen te worden zodat we de op maat gemaakte software opnieuw kunnen inrichten, testen en officieel kunnen releasen. De doorlooptijd van een productie batch is maximaal 5 werkdagen (gemiddeld wordt 60% van de aanleveringen binnen 1 werkdag verwerkt). Indien de verwerking langer duurt dan 5 werkdagen dan vragen we u contact op te nemen met onze servicedesk.

N.B. Uw batch-aanlevering dient bij een nieuwe jaarversie van een registratie volgens de nieuwe specificaties van de nieuwe release aangeleverd te worden. Als er twee registratieversies tegelijkertijd actief zijn dan kijkt u naar de periode waarover de patiënten worden aangeleverd. Registratiejaar 2023 voor patiënten vanaf 01-01-2023, de datum verwijst naar de registratiejaar bepalende variabele in de registratie.

Validatie

  • U levert een batch aan op ons upload portal DataConnect
  • Indien aan de technische specificaties wordt voldaan wordt uw batch-bestand inhoudelijk gevalideerd. 
  • Na de inhoudelijke validatie ontvangt u van ons een bericht met in de bijlage de validatie rapportages. In het bericht staat aangegeven of de aanlevering positief is beoordeeld (en dus voldoet aan de minimale inhoudelijke eisen) of niet.
    • Geen positieve beoordeling: U krijgt van ons bericht wat er aangepast dient te worden en u wordt verzocht een nieuwe batch aan te leveren met correctie van aangegeven fouten. 
    • Positieve beoordeling: Bij een positief beoordeelde aanlevering lezen wij uw data in onze database. Indien uw data wordt verwerkt volgens een updatescenario (zonder NULL values) zal de data direct worden ingelezen.
error

De minimale inhoudelijk eisen betreft batch import blocking errors. Het kan zijn dat er nog andere fouten in de aanlevering zitten welke mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit en volledigheid van uw aangeleverde data.

Import

Indien uw batch-aanlevering voldoet aan de inhoudelijke eisen en u levert uw data aan met een update zonder null values, dan wordt de batch automatisch ingelezen. U ontvangt vervolgens een importrapportage.

error

Bij een aanlevering via het updatescenario zonder NULL values kunt u in een volgende aanlevering zaken, waar u niet tevreden over bent, updaten.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.