Aanmelden als behandelaar

Elke praktijk die GLI aanbiedt, wijst een contactpersoon voor de GLI aan. U kunt als contactpersoon ook meerdere praktijken aanmelden. Elke praktijk die GLI aanbiedt, wijst een contactpersoon voor de GLI aan. Deze contactpersoon kan GLI-behandelaren toegang geven tot het GLI-register. De GLI-behandelaar ontvangt dan een uitnodiging via een door MRDM verzonden e-mail. In deze e-mail staat een link naar een aanmeldformulier.

Een GLI-contactpersoon die geen GLI-behandelaar is, kan alleen GLI-behandelaars voor de praktijk verifiëren en u die het ‘contactpersoon aanmeldproces’ moet doorlopen.

Bent u de enige GLI-behandelaar en bent u tegelijk ook de contactpersoon? Meld u dan aan via het aanmeldproces voor de zelfstandige praktijk.

Aanmeldproces van de GLI-behandelaar

Stap voor stap aanmeldproces

Aanmelden als behandelaar.
 1. Open de link van de uitnodiging.
 2. Voer het e-mailadres in en klik op Bevestigen.
  • Bestaat het e-mailadres al als MRDM-account, log dan in.
  • Bestaat het e-mailadres nog niet als account? Dan ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Klik hiervoor op Verzend e-mail.
  • Klik op de link Ga door met het registratieproces in de bevestigingsmail.
 3. Vul uw persoonlijke AGB-code in.
 4. Vul de contactinformatie in.
 5. Vink de checkbox aan en klik op Verzend aanmelding.
 6. Wacht op goedkeuring van de aanmelding door de contactpersoon.
Kiezen wachtwoord.

Tijdens het aanmeldproces moet u een wachtwoord kiezen. Uw wachtwoord moet aan het volgende voldoen:

 • Ten minste 8 karakters.
 • Ten minste 3 van de volgende typen:
  • Kleine letters (a-z)
  • Hoofdletters (A-Z)
  • Cijfers (0-9)
  • Speciale karakters (zoals &!$% en #)
Koppelen mobiele telefoonnummer (multifactorauthenticatie).

Voor toegang tot de MRDM applicaties zijn alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord niet voldoende. U heeft hier ook uw mobiele telefoon bij nodig. Dit noemen we multifactorauthenticatie (MFA). Uw identiteit wordt 2 keer gecontroleerd. De eerste keer via uw wachtwoord en de tweede keer via een persoonlijk apparaat, zoals uw mobiele telefoon.

Dit gaat bijvoorbeeld via een authenticatieapp, zoals:

QR-code scannen

Bij het instellen van MFA wordt u gevraagd om een QR-code te scannen met uw authenticatieapp.

 1. Open de authenticatieapp op uw telefoon.
 2. Scan de QR-code met de authenticatieapp.
 3. Vul de 6-cijferige code in die u ziet op uw mobiele telefoon.

Heeft u deze stappen doorlopen? Dan ontvangt u een herstelcode waarmee u kunt inloggen als u uw telefoon kwijt bent. Bewaar deze code dus goed.

Sms gebruiken

Lukt het u niet om de QR-code te scannen? Dan kunt u ook gebruikmaken van sms als tweede factor. Klik hiervoor op de link ‘Probeer een andere methode’.

Ga naar de pagina Inloggen & authenticatie voor meer informatie.

Probleemoplossing

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen.

Heeft u na een enkele minuten geen e-mail ontvangen? Controleer dan uw spamfolder. Zit de mail niet in uw spam? Dan kunt u ervoor kiezen om de bevestigingsmail nogmaals te verzenden. Krijgt u meerdere bevestigingsmails tegelijk binnen? Gebruik dan de laatst verzonden e-mail.

Ik weet mijn persoonlijke AGB-code niet.

U vindt de AGB-code op we website van Vektis. Gebruik hiervoor de entiteit ‘Zorgverlener’.

De informatie in het AGB-register is niet volledig of klopt niet.

Dien dan eerst een wijzigingsverzoek in bij Vektis. Ga pas verder met uw aanmelding nadat de wijziging is doorgevoerd.

Dit is belangrijk omdat gegevens uit het AGB-register nodig zijn bij het opstellen van de overeenkomsten en de accounts. Het is niet mogelijk de overeenkomsten achteraf aan te passen. Zorg er dus voor dat de informatie in het AGB-register klopt.

Kan ik GLI-gegevens van één deelnemer invoeren samen met andere GLI-behandelaren?

GLI-behandelaren van verschillende organisaties kunnen samen één deelnemer behandelen. Het is niet wenselijk dat de gegevens van één deelnemer meerdere keren ingevoerd wordt. Dit zal namelijk leiden tot dubbele deelnemer data. In dit geval adviseren wij om onderling af te spreken wie van deze GLI-behandelaren de GLI-gegevens van de deelnemer in gaat voeren.

U wijst dus één GLI-behandelaar aan die de gegevens van de GLI-deelnemers invoert namens uw behandelteam.

Hoe start ik het aanmeldproces als ik werk voor meerdere organisaties?

Vraagt u zich dan af welke organisatie verwerkingsverantwoordelijke is. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers. De contactpersoon voor deze organisatie start het aanmeldproces en sluit de overeenkomsten af (lees hier meer over de overeenkomsten: Overeenkomsten – MRDM Support). Vervolgens krijgt u toegang tot het GLI-register en registreert u de gegevens van de deelnemers onder deze organisatie. 

Hoe meld ik me aan als behandelaar als ik deelnemers begeleid bij meerdere praktijken?

Als u werkzaam bent bij meerdere praktijken kunt u zich voor meerdere praktijken aanmelden. Let op: voor het aanmelden bij meerdere praktijken dient u een ander emailadres te gebruiken dan bij uw eerste aanmelding.

Als u zich als behandelaar aanmeldt, dient u de persoonlijke AGB code te gebruiken van desbetreffende organisatie.


Bent u de enige GLI-behandelaar en bent u tegelijk ook de contactpersoon voor de praktijk? Meld u dan aan via het aanmeldproces voor de zelfstandige praktijk. Bent u niet de enige GLI-behandelaar en/of contactpersoon?

Doorloop dan het ‘contactpersoon aanmeldproces’ om u als contactpersoon aan te melden of het ‘behandelaar aanmeldproces’ om u als behandelaar aan te melden.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.