Handleiding Spiegelinformatie

Om uw eigen resultaten in te zien en te vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere GLI-behandelaars (spiegelinformatie) kunt u het Codman dashboard gebruiken.

Op het dashboard kunt u onder andere de volgende informatie vinden voor alle programma’s als geheel of opgesplitst per GLI-programma:

 • Een overzicht van de algemene gegevens van de deelnemers (aantallen, geslacht, leeftijd en informatie over het behandeltraject) (afbeelding 1)
 • Het verloop van gemiddelde meetgegevens over tijd (gewicht, BMI, middelomtrek en scores op vragen over kwaliteit van leven)
 • Gemiddelden van GLI-behandelaren in het hele land (Benchmark NL) en van de eigen GGD-regio (Benchmark GGD) (afbeelding 1)

Afbeelding 1: overzicht van de gegevens van een deelnemer in de spiegelinformatie.

Let op: in het voorbeeld wordt gebruikt gemaakt van fictieve gegevens.

Afbeelding 2: overzicht van het verloop van de meetgegevens van een deelnemer in de spiegelinformatie.

Let op: in het voorbeeld wordt gebruikt gemaakt van fictieve gegevens.

Het dashboard met de spiegelinformatie wordt beheerd door MRDM. De spiegelinformatie is een anoniem overzicht van gegevens op groepsniveau op basis van gemiddelden. U weet dus niet met welke andere GLI-behandelaren u vergelijkt en u heeft geen inzicht in de individuele uitkomsten van andere behandelaren. Om herleidbaarheid naar deelnemers of GLI-behandelaren te voorkomen, wordt een benchmark alleen getoond wanneer er meer dan 10 behandelaren zijn, elk met minimaal 10 deelnemers. Als niet voldoende gegevens zijn geregistreerd dan blijven de overzichten leeg.

Disclaimer gebruik spiegelinformatie

De spiegelinformatie bevat vertrouwelijke informatie van GLI-deelnemers die soms nog niet landelijk gerapporteerd is. De spiegelinformatie is daarom alleen bedoeld voor uw eigen gebruik.

De spiegelinformatie wordt wekelijks geüpdatet (dinsdag) vanuit het GLI-register.

In deze handleiding vindt u stap-voor-stap-uitleg over het gebruik van de spiegelinformatie.

Waar vind ik de spiegelinformatie?

Wanneer u zich aanmeldt voor het GLI-register, krijgt u automatisch ook toegang tot het Codman-dashboard met de spiegelinformatie. Heeft u zich nog niet aangemeld bij het GLI-register? Volg dan eerst het aanmeldproces.

Klik hier om naar het dashboard met de spiegelinformatie te gaan. Log in met dezelfde gegevens die u gebruikt voor het GLI-register (afbeelding 3).

Afbeelding 3: inlogscherm van het codman dashboard.

Let op: U kunt de spiegelinformatie pas inzien wanneer u meer dan 10 deelnemers heeft geregistreerd in het GLI-register.

Heeft u problemen bij het inloggen of heeft u vragen? Neem dan contact op met de MRDM servicedesk.

Wat staat er in de spiegelinformatie?

Wanneer u inlogt op het dashboard komt u standaard op de pagina met spiegelinformatie met gegevens van alle deelnemers uit het GLI-register. Deze pagina heet ‘Spiegelinformatie’.

De gegevens op het dashboard zijn gecategoriseerd in twee soorten gegevens:

 • Algemeen: algemene gegevens over de deelnemers en het verloop van het behandeltraject (afbeelding 4).
 • Resultaten: gegevens over de metingen, zoals gewicht, BMI, buikomtrek en scores op vragen over kwaliteit van leven op de verschillende meetmomenten.

Klik op één van deze kopjes (Algemeen of Resultaten) om de beschikbare hoofdstukken te zien en klik vervolgens op een hoofdstuk om de uitkomsten te zien.

Afbeelding 4: algemene gegevens over de deelnemers en het verloop van het behandeltraject.

Let op: U kunt de spiegelinformatie pas inzien wanneer u meer dan 10 deelnemers heeft geregistreerd in het GLI-register. Als u minder dan 10 deelnemers heeft geregistreerd ziet u afbeelding 5.

Afbeelding 5: uitkomsten worden niet getoond bij minder dan 10 geregistreerde deelnemers.

Vergelijkingen (benchmark)

U kunt uw eigen uitkomsten vergelijken met twee typen benchmarks:

 • Benchmark NL: is berekend op basis van de gegevens van alle behandelaren die registreren in het GLI-register, inclusief de gegevens van uw eigen deelnemers.
 • Benchmark GGD: is berekend op basis van de gegevens van alle behandelaren die binnen de GGD-regio vallen, inclusief de gegevens van uw eigen deelnemers.

Let op: Om herleidbaarheid naar deelnemers of GLI-behandelaren te voorkomen, wordt een benchmark alleen getoond wanneer er meer dan 10 behandelaren zijn, elk met minimaal 10 deelnemers.

Hoe kan ik gegevens per GLI-programma inzien?

Wanneer u inlogt op het dashboard komt u standaard op de pagina met spiegelinformatie met gegevens van alle deelnemers uit  het GLI-register. Deze pagina heet ‘Spiegelinformatie’. Op deze pagina wordt geen onderscheid gemaakt in de verschillende GLI-programma’s.

U kunt ook spiegelinformatie per GLI-programma inzien. U kunt eenvoudig wisselen tussen de spiegelinformatie voor verschillende GLI-programma’s via het menu bovenaan (afbeelding 6):

Afbeelding 6: wisselen van programma.

Functionaliteiten

Trend en tabelweergave

De gegevens op de verschillende meetmomenten (gewicht, BMI, buikomtrek en kwaliteit van leven) worden weergegeven in een lijngrafiek. In deze grafiek zijn de gemiddelde resultaten als gegevenspunt afgebeeld voor ieder meetmoment (intake, einde programma, einde onderhoudsfase).  Om de details van een gegevenspunt te zien beweegt u met uw muis over het gegevenspunt (afbeelding 7).

Afbeelding 7: meetgegevens, gemiddeld gewicht in (kg)

Let op: in het voorbeeld wordt gebruikt gemaakt van fictieve gegevens.

Wanneer er meerdere gegevens beschikbaar zijn (bijvoorbeeld gewicht, BMI en buikomtrek) kunt u hier eenvoudig tussen wisselen door op het pijltje naast de uitkomst in de header van de grafiek te klikken.

Daarnaast kunt u de uitkomsten ook in tabelvorm inzien door te wisselen van weergave via het trend-icoon rechtsboven de grafiek:

Om weer terug te wisselen naar de lijngrafiek klikt u op het tabel-icoon rechtsboven:

Kan ik de spiegelinformatie opslaan of uitprinten?

PDF export
Door op het export icoon te klikken kunt u een PDF-versie maken van de spiegelinformatie. Dit icoon vindt u in de groene balk links in het scherm:

De export wordt gemaakt van alle beschikbare gegevens (alle GLI-programma’s met de bijbehorende uitkomsten). Voor de uitkomsten met meerdere meetmomenten wordt zowel de lijngrafiek als de tabelweergave geëxporteerd.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik geen benchmark?
Om herleidbaarheid naar deelnemers of GLI-behandelaren te voorkomen, wordt een benchmark alleen getoond wanneer er meer dan 10 behandelaren zijn, elk met minimaal 10 deelnemers. Als onvoldoende gegevens zijn geregistreerd dan blijven de overzichten leeg.

Kan ik de uitkomsten met meerdere meetmomenten ook in een tabelweergave zien?

U kunt eenvoudig wisselen tussen grafiek- en tabelweergave via het icoon rechtsboven de tabel/grafiek.

of

Hoe wissel ik tussen de verschillende GLI-programma’s?

Dit doet u via het menu bovenaan. Klik op het pijltje voor het programma waarin u zich nu bevindt en volg het uitklapbare menu om naar de gewenste pagina te gaan.

Afbeelding 7: wisselen van programma.

Ik registreer in het GLI-register voor meerdere organisaties, hoe wissel ik hiertussen?

Klik in de groene balk links in het scherm op het Account icoon om van organisatie te wisselen.

Wisselen kan alleen wanneer er meerdere organisaties gekoppeld zijn aan het mailadres waarmee u bent ingelogd.

Met welke internetbrowser kan ik de spiegelinformatie zien?

De aanbevolen internetbrowsers voor het dashboard met spiegelinformatie zijn Google Chrome en Mozilla Firefox. De spiegelinformatie kunt u ook zien met de internetbrowsers Safari en Microsoft Edge. 

U kunt de spiegelinformatie niet zien met de internetbrowser Internet Explorer. De reden hiervoor is dat Microsoft zelf stopt met de ondersteuning voor Internet Explorer (zie ook dit nieuwsbericht).

Ik kan niet inloggen of ik word steeds uitgelogd, hoe komt dit?

Het dashboard maakt gebruik van cookies om uw gebruikersrechten te onthouden. Wanneer u cookies heeft uitgeschakeld werkt het dashboard niet. Wanneer u cookies voor derden heeft geblokkeerd, wordt u na elke klik in het dashboard uitgelogd, omdat uw rechten niet worden opgeslagen. Voor een optimale ervaring is het daarom nodig dat u deze blokkering opheft.  

Voor het toestaan van cookies in Chrome kunt u de volgende stappen doorlopen: 

 1. Kies rechtsboven in de browser voor ‘Meer instellingen’ 
 2. Ga naar ‘Instellingen’ 
 3. Kies onder ‘Privacy en beveiliging’ voor ‘Site instellingen’ 
 4. Klik vervolgens op ‘cookies’ 
 5. Zorg ervoor dat ‘cookies van derden blokkeren’ niet is aangevinkt 

Voor andere browsers: controleer de supportsite voor uw browser voor de instructies. 

Wat betekent de standaarddeviatie (SD) bij uitkomsten waarvan het gemiddelde wordt weergegeven? 

De standaarddeviatie is een manier om de spreiding rondom een gemiddelde aan te geven. De standaarddeviatie zegt iets over de afstand van de individuele observaties ten opzichte van het gemiddelde. In een normale verdeling ligt 95% van alle waardes tussen het gemiddelde en ±1,96 * standaarddeviatie. Bij een kleine standaarddeviatie liggen de individuele observatie dicht bij elkaar, bij een grote standaarddeviatie liggen de individuele observaties ver van elkaar af.

Hieronder ziet u een voorbeeld. Bij de gemiddelde buikomtrek voor de deelnemers van de aangemelde GLI-behandelaar is de standaarddeviatie (SD) bij de intake 24,01. Voor de Benchmark NL en de Benchmark GGD is de standaarddeviatie bij intake 23,22.

Afbeelding 8: voorbeeld 1, gemiddelde buikomtrek.

Let op: in het voorbeeld wordt gebruikt gemaakt van fictieve gegevens.

In het tweede voorbeeld ziet u informatie over het gemiddelde gewicht (in kg). Bij het gemiddelde gewicht voor de deelnemers van de aangemelde GLI-behandelaar is de standaarddeviatie (SD) bij de intake 121,37. Voor de Benchmark NL en de Benchmark GGD is de standaarddeviatie bij intake 118,00.

Afbeelding 9: voorbeeld 2, gemiddelde gewicht (in kg).

Let op: in het voorbeeld wordt gebruikt gemaakt van fictieve gegevens.

In het tweede voorbeeld zijn  de standaarddeviaties groter dan bij het eerste voorbeeld.  Dit betekent dat de spreiding van gegevens rondom het gemiddelde groter is in het tweede voorbeeld in vergelijking met het eerste voorbeeld.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.