Uitleg kwaliteit van leven score (EQ-5D-5L)

Afleiding kwaliteit van leven score vanuit 5 dimensies van kwaliteit van leven zoals beschreven door de EQ5D-5 level versie (zoals gebruikt voor GLI register).

Uitleg

EQ5D beschrijft de gezondheid op 5 domeinen van kwaliteit van leven:

  1. Mobiliteit
  2. Zelfzorg
  3. Dagelijkse activiteiten
  4. Pijn en andere klachten
  5. Angst en depressie

Je kunt op elk van deze domeinen 5 scores voor de ernst van de problemen hebben:

  1. Geen problemen
  2. Een beetje problemen
  3. Matige problemen
  4. Ernstige problemen
  5. Extreme problemen / niet in staat om te doen

Er kunnen met deze 5 domeinen en 5 levels 3125 verschillende unieke gezondheidstoestanden worden weergegeven (55). Bij elke van deze 3125 toestanden hoort een unieke score die je kunt uitrekenen met een algoritme.

Met dit algoritme kan je een kwaliteit van leven score (utiliteit) berekenen voor elke GLI deelnemer, op elk moment van uitvraag van de EQ-5D. Uitgangspunt is volledige gezondheid, dan heeft de deelnemer score 1. Iemand met 5 keer level 1 (geen problemen) krijgt score 1. Zodra er voor een van de dimensies een score 2 t/m 5 wordt ingevoerd ga je “aftrekpunten” meenemen. Hieronder de “aftrekpunten”:

Je past 5 keer de eventuele aftrekpunten toe, beginnend bij de score 1. Het is mogelijk dat de totaalscore (voor de hele slechte gezondheidstoestanden) onder de 0 komt.

Hier een voorbeeld voor gezondheidstoestand 53432 (de scores worden weergegeven altijd in dezelfde vaste volgorde van de dimensies, dus hier gaat het om:

5 voor mobiliteit: niet in staat om te lopen

3 voor zelfzorg: matige problemen met zelfzorg

4 voor usual activities: ernstige problemen met dagelijkse activiteiten

3 voor pijn: matige pijn

2 voor angst/depressie: een beetje angstig of depressief

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.