Overeenkomsten

U sluit een Verwerkersovereenkomst af met MRDM voor het GLI-register. Deze overeenkomst is nodig om medische gegevens te mogen verwerken. Daarnaast sluit u een Deelnameovereenkomst af met RIVM. Hierin wordt verwezen naar het Reglement dat RIVM heeft opgesteld. Onder welke voorwaarden de persoonsgegevens verwerkt mogen worden staat vastgelegd in deze overeenkomsten.

Uw beroepsverenging heeft de overeenkomsten juridisch beoordeeld en staat achter de inhoud van de overeenkomsten. Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomsten? Neem dan contact op met uw beroepsvereniging. Zij kunnen u verder informeren.

De GLI-contactpersoon binnen uw praktijk ontvangt de overeenkomsten tijdens de aanmelding voor het GLI-register. U tekent de overeenkomsten per praktijk en nier per GLI-behandelaar. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden voor het GLI-register.

Verwerkersovereenkomst

Voor het verwerken van (medische) persoonsgegevens is het verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Dit is bepaald in de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). De verwerker MRDM sluit deze overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke, de GLI-praktijk. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Dit kan een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon (bij bijvoorbeeld een stichting of een B.V.).

  • De Verwerkersovereenkomst legt vast dat MRDM de persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
  • De gegevens mogen alleen verwerkt worden op basis van geschreven instructies. Dit is vastgelegd in de Deelnameovereenkomst en het Reglement.

Deelnameovereenkomst

U sluit ook een deelnameovereenkomst af met RIVM. In deze overeenkomst wordt verwezen naar het Reglement dat is opgesteld door RIVM. Het Reglement en de Deelnameovereenkomst beschrijven onder andere de precieze doeleinden en de grondslag- of slagen op basis waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt.

Reglement

In het Reglement staat met welk doeleinden de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. Dit kunnen bijvoorbeeld wetenschappelijke doeleinden zijn of het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het Reglement is opgesteld door het RIVM. U kunt het Reglement bekijken op de website van het RIVM.

Digitaal ondertekenen via DocuSign

Onderteken de Deelnameovereenkomst en Verwerkersovereenkomst digitaal via DocuSign. Alleen een tekenbevoegd persoon van de GLI-praktijk mag de overeenkomsten ondertekenen. Bent u niet tekenbevoegd? Stuur de overeenkomsten dan door naar de tekenbevoegde persoon via DocuSign, bijvoorbeeld een bestuurslid of de directeur

Acties en veelgestelde vragen

Hoe krijg ik een PDF van de DocuSign documenten om te delen met anderen binnen mijn organisatie?

Als u op ‘document controleren’ klikt in de mail komt u uit op de webpagina, u kiest voor ‘overige acties’ en vervolgens voor ‘afdrukken en ondertekenen’. U ontvangt nu een kopie van het contract die u kunt downloaden. Om het getekende contract te uploaden doorloopt u dezelfde stappen.

Ondertekenen overeenkomsten.

Om gebruik te maken van het register moet u de deelnameovereenkomst en verwerkersovereenkomst ondertekenen. Dit doet u digitaal via DocuSign. De overeenkomsten mogen alleen getekend worden door een tekenbevoegde persoon binnen uw organisatie. Bent u niet tekenbevoegd? Stuur de overeenkomsten dan via DocuSign door naar de tekenbevoegde persoon van de organisatie. Dit is bijvoorbeeld een bestuurslid of iemand van de directie. Lees hier meer over de Overeenkomsten.

Het proces van ondertekenen van de overeenkomsten verloopt als volgt:

De ‘voltooien’-knop verschijnt niet.

Dit betekent dat u nog niet alle vereiste velden heeft ingevuld. U kunt deze velden vinden door aan de linkerkant met de ‘Invullen’-knop te navigeren.

Wij willen de overeenkomst niet tekenen.

Als u de overeenkomst niet wilt aangaan, kunt u dit aangeven door via ‘overige acties’ de overeenkomst te weigeren. De overeenkomst wordt dan ongeldig verklaard. Dit betekent dat u geen gebruik kan maken van de in het overeenkomst beschreven diensten.

Om veiligheidsredenen verloopt de DocuSign-link standaard na 48 uur.

Indien u de link daarna aanklikt krijgt u direct een nieuwe link toegestuurd vanuit DocuSign.

Iemand anders moet tekenen. Hoe stuur ik de overeenkomsten door in DocuSign?

Bent u niet tekenbevoegd?

  • Klik op de knop ‘overige acties’.
  • Kies voor voor ‘toewijzing wijzigen’.
  • Geef de gegevens op van iemand die tekenbevoegd is.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.