Aanmelden als zelfstandige praktijk

Indien u de enige GLI-behandelaar in uw organisatie bent en u zelf ook zal optreden als contactpersoon, dan kunt u zich aanmelden als zelfstandige praktijk. Wilt u zich aanmelden als zelfstandige praktijk? Door op deze link te klikken vindt u het aanmeldformulier.

Aanmeldproces zelfstandige praktijk

Stap voor stap aanmeldproces

Aanmelden als zelfstandige praktijk.
 1. Open het aanmeldformulier: https://signup.mrdm.eu/gli/register
 2. Voer het e-mailadres in en klik op Bevestigen.
  • Bestaat het e-mailadres al als MRDM-account, log dan in.
  • Bestaat het e-mailadres nog niet als account? Dan ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Klik hiervoor op Verzend e-mail.
  • Klik op de link Ga door met het registratieproces in de bevestigingsmail
 3. Kies Zelfstandige praktijk bij Type aanmelding.
 4. Vul uw persoonlijke AGB-code in.
 5. Vul uw contactinformatie in.
 6. Vul de AGB-code van de organisatie in.
 7. Selecteer het e-mailadres van de Organisatie.
 8. U ontvangt een bevestigingsmail op het emailadres van uw organisatie
  • Bevestig uw organisatie
 9. Selecteer het EPD-systeem dat in uw organisatie gebruikt wordt
 10. Ga akkoord met het reglement.
 11. Vink de checkbox aan en klik op Verzend aanmelding.
Kiezen wachtwoord.

Tijdens het aanmeldproces moet u een wachtwoord kiezen. Uw wachtwoord moet aan het volgende voldoen:

 • Ten minste 8 karakters.
 • Ten minste 3 van de volgende typen:
  • Kleine letters (a-z)
  • Hoofdletters (A-Z)
  • Cijfers (0-9)
  • Speciale karakters (zoals &!$% en #)
Koppelen mobiele telefoonnummer (multifactorauthenticatie).

Voor toegang tot de MRDM applicaties zijn alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord niet voldoende. U heeft hier ook uw mobiele telefoon bij nodig. Dit noemen we multifactorauthenticatie (MFA). Uw identiteit wordt 2 keer gecontroleerd. De eerste keer via uw wachtwoord en de tweede keer via een persoonlijk apparaat, zoals uw mobiele telefoon.

Dit gaat bijvoorbeeld via een authenticatieapp, zoals:

QR-code scannen

Bij het instellen van MFA wordt u gevraagd om een QR-code te scannen met uw authenticatieapp.

 1. Open de authenticatieapp op uw telefoon.
 2. Scan de QR-code met de authenticatieapp.
 3. Vul de 6-cijferige code in die u ziet op uw mobiele telefoon.

Heeft u deze stappen doorlopen? Dan ontvangt u een herstelcode waarmee u kunt inloggen als u uw telefoon kwijt bent. Bewaar deze code dus goed.

Sms gebruiken

Lukt het u niet om de QR-code te scannen? Dan kunt u ook gebruikmaken van sms als tweede factor. Klik hiervoor op de link ‘Probeer een andere methode’.

Ga naar de pagina Inloggen & authenticatie voor meer informatie.

Controleren en bevestigen door organisatie.

De organisatie ontvangt een e-mail om u te bevestigen als contactpersoon van de organisatie. Is uw e-mailadres hetzelfde als die van de organisatie in het AGB-register? Dan wordt deze stap overgeslagen.

Heeft u het formulier verzonden? Dan ontvangt het gekozen e-mailadres een verificatieverzoek. Hierin staan de ingevoerde contactinformatie (naam, e-mailadres en telefoonnummer) van de contactpersoon en de gegevens over de organisatie (naam en AGB-code).

De organisatie moet het verzoek accepteren. Daarna kunt u verder met het koppelen van de organisatie. U of iemand binnen de organisatie moet hiervoor op Accepteren klikken in de e-mail met het bevestigingsverzoek. U ontvangt een e-mail als dit is gebeurd. Tegelijk ontvangt u ook de opdracht- en verwerkersovereenkomst met MRDM in een aparte e-mail.

*De emailinformatie van de organisatie moet openbaar beschikbaar zijn in het Vektis register om de aanmelding te voltooien.

Ondertekenen overeenkomsten.

Om gebruik te maken van het register moet u de deelnameovereenkomst en verwerkersovereenkomst ondertekenen. Dit doet u digitaal via DocuSign. De overeenkomsten mogen alleen getekend worden door een tekenbevoegde persoon binnen uw organisatie. Bent u niet tekenbevoegd? Stuur de overeenkomsten dan via DocuSign door naar de tekenbevoegde persoon van de organisatie. Dit is bijvoorbeeld een bestuurslid of iemand van de directie. Lees hier meer over de Overeenkomsten.

Het proces van ondertekenen van de overeenkomsten verloopt als volgt:

Probleemoplossing

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen.

Heeft u na een enkele minuten geen e-mail ontvangen? Controleer dan uw spamfolder. Zit de mail niet in uw spam? Dan kunt u ervoor kiezen om de bevestigingsmail nogmaals te verzenden. Krijgt u meerdere bevestigingsmails tegelijk binnen? Gebruik dan de laatst verzonden e-mail.

Ik weet de AGB-code van de organisatie niet.

U vindt de AGB-code op de website van Vektis. Zoek hiervoor op de naam van de organisatie. U kunt ook uw eigen AGB-code opzoeken. U ziet dan met welke organisaties u een werkrelatie heeft. De organisatie waarvoor u de GLI aanbiedt staat hier ook tussen.

Ik weet mijn persoonlijke AGB-code niet.

U vindt de AGB-code op we website van Vektis. Gebruik hiervoor de entiteit ‘Zorgverlener’.

De organisatie heeft geen e-mailadres in het AGB-register.

Staat er geen e-mailadres in het AGB-register? Dien dan eerst een wijzigingsverzoek in bij Vektis. Ga pas verder met uw aanmelding nadat de wijziging is doorgevoerd.

De informatie in het AGB-register is niet volledig of klopt niet.

Dien dan eerst een wijzigingsverzoek in bij Vektis. Ga pas verder met uw aanmelding nadat de wijziging is doorgevoerd.

Dit is belangrijk omdat gegevens uit het AGB-register nodig zijn bij het opstellen van de overeenkomsten en de accounts. Het is niet mogelijk de overeenkomsten achteraf aan te passen. Zorg er dus voor dat de informatie in het AGB-register klopt.

Kan ik GLI-gegevens van één deelnemer invoeren samen met andere GLI-behandelaren?

GLI-behandelaren van verschillende organisaties kunnen samen één deelnemer behandelen. Het is niet wenselijk dat de gegevens van één deelnemer meerdere keren ingevoerd wordt. Dit zal namelijk leiden tot dubbele deelnemer data. In dit geval adviseren wij om onderling af te spreken wie van deze GLI-behandelaren de GLI-gegevens van de deelnemer in gaat voeren.

U wijst dus één GLI-behandelaar aan die de gegevens van de GLI-deelnemers invoert namens uw behandelteam.

Hoe start ik het aanmeldproces als ik werk voor meerdere organisaties?

Vraagt u zich dan af welke organisatie verwerkingsverantwoordelijke is. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers. De contactpersoon voor deze organisatie start het aanmeldproces en sluit de overeenkomsten af (lees hier meer over de overeenkomsten: Overeenkomsten – MRDM Support). Vervolgens krijgt u toegang tot het GLI-register en registreert u de gegevens van de deelnemers onder deze organisatie. 

Hoe meld ik me aan als behandelaar als ik deelnemers begeleid bij meerdere praktijken?

Als u werkzaam bent bij meerdere praktijken kunt u zich voor meerdere praktijken aanmelden. Let op: voor het aanmelden bij meerdere praktijken dient u een ander emailadres te gebruiken dan bij uw eerste aanmelding.

Als u zich als behandelaar aanmeldt, dient u de persoonlijke AGB code te gebruiken van desbetreffende organisatie.


Bent u de enige GLI-behandelaar en bent u tegelijk ook de contactpersoon voor de praktijk? Meld u dan aan via het aanmeldproces voor de zelfstandige praktijk. Bent u niet de enige GLI-behandelaar en/of contactpersoon?

Doorloop dan het ‘contactpersoon aanmeldproces’ om u als contactpersoon aan te melden of het ‘behandelaar aanmeldproces’ om u als behandelaar aan te melden.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.