Self-service portaal

Als contactpersoon of zelfstandige GLI-behandelaar heeft u toegang tot het self-service portaal. Hier kunt u nieuwe organisaties aanmelden en zien of uw organisatie u al heeft geaccepteerd als contactpersoon. Ook kunnen hier EPD koppelingen worden aangemaakt. Ten slotte kunt u hier GLI-behandelaren of nieuwe contactpersonen uitnodigen en beheren.

U krijgt automatisch toegang tot het self-service portaal als u zich aanmeldt als contactpersoon.

In onderstaande webinar vindt u meer informatie over het aanmeldproces in het Self-service portaal.

Organisaties beheren

De AGB-code van de organisatie is al in gebruik.

Iemand anders binnen uw organisatie is de aanmeldprocedure al gestart. Vraag binnen uw organisatie wie dit is.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met de MRDM Servicedesk.

Wat is het verschil tussen vestiging en onderneming.

Een onderneming kan één of meer vestigingen hebben waar zorgverleners werken. In het aanmeldproces wordt de entiteit ‘onderneming’ gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt voor de overeenkomsten. De entiteit ‘vestiging’ wordt niet gebruikt.

Voeg organisatie toe.
 1. Log in op het Self-service portaal.
 2. Klik op Koppel nieuwe organisatie.
 3. Voer de AGB-code in van de onderneming uit het AGB-register. Het is niet mogelijk een vestiging aan te melden.
 4. Controleer de opgehaalde data uit het AGB-register en selecteer de gewenste opties voor de organisatie (naam en het adres) via de dropdownmenu’s.
  • Klopt de data niet? Dien dan een wijzigingsverzoek in bij het Vektis AGB-register en en start het koppelproces nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd.
  • Belangrijk: MRDM gebruikt de details uit het AGB-register voor het opstellen van de overeenkomsten. Het is niet mogelijk om deze later te wijzigen. Controleer de data dus goed.
 5. Selecteer het e-mailadres van de organisatie via het dropdownmenu.
  • Bij de controlestap ontvangt het gekozen e-mailadres een bevestigingsverzoek. Zorg er dus voor dat u toegang heeft tot dit e-mailadres of geef instructies aan de persoon binnen de organisatie die toegang heeft tot deze inbox.
  • Staat er geen of een onjuist e-mailadres? Dien dan eerst een wijzigingsverzoek in voor het Vektis AGB-register.
  • Deze controlestap is niet nodig (automatische verificatie) als in het aanmeldproces hetzelfde e-mailadres wordt gebruikt als in het AGB-register. In dat geval is er namelijk al toegang tot de inbox van de organisatie en is een extra controle niet nodig.
 6. Selecteer het electronisch patientendossier (EPD) dat gebruikt wordt in de organisatie.
  • Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over het aansluiten van EPD’s op het GLI-register.
Kan ik GLI-gegevens van één deelnemer invoeren samen met andere GLI-behandelaren?

GLI-behandelaren van verschillende organisaties kunnen samen één deelnemer behandelen. Het is niet wenselijk dat de gegevens van één deelnemer meerdere keren ingevoerd wordt. Dit zal namelijk leiden tot dubbele deelnemer data. In dit geval adviseren wij om onderling af te spreken wie van deze GLI-behandelaren de GLI-gegevens van de deelnemer in gaat voeren.

U wijst dus één GLI-behandelaar aan die de gegevens van de GLI-deelnemers invoert namens uw behandelteam.

Gebruikers beheren

Uitnodigen van gebruikers.
 1. Log in op het Self-service portaal.
 2. Selecteer de organisatie waarvoor u een nieuwe gebruiker wilt uitnodigen.
 3. Klik op Gebruiker uitnodigen.
 4. U kunt gebruikers uitnodigen via een automatische e-mail of door zelf een link te sturen. Bijvoorbeeld via chat of sms.
 5. Een gebruiker kan het aanmeldformulier openen door op de uitnodigingslink te klikken.

Belangrijk: deze uitnodigingslink is specifiek voor uw organisatie, deel de link niet met anderen.

Ontvangt u een aanmelding van een gebruiker? Dan moet u deze aanmelding eerst bevestigen of weigeren. Na bevestiging heeft een gebruiker pas toegang.

Aanmelding van iemand buiten de organisatie

Heeft iemand van buiten uw organisatie aanmeldlink ontvangen? Dan heeft deze persoon niet zomaar toegang tot uw registratie zonder uw toestemming. Weiger het aanmeldverzoek en neem contact op met de MRDM Servicedesk. MRDM blokkeert de huidige registratielink en stuurt u een nieuwe.

Beoordelen nieuwe aanmelding.
 1. Meldt een nieuwe gebruiker zich aan voor de organisatie? Dan ontvangt u als contactpersoon een e-mail.
 2. Log in op het Self-service portaal.
 3. Selecteer uw organisatie waar de gebruiker zich heeft aangemeld.
 4. Klik op de knop Wijzig status bij de naam van de nieuwe gebruiker.
  • Klik op Activeren om de aanmelding goed te keuren. De gebruiker krijgt dan toegang tot het register.
  • Klik op Afkeuren om de aanmelding af te keuren.
 5. Heeft u de status gewijzigd? Dan ontvangt de gebruiker een e-mail. Hierin staat ook waar ze kunnen inloggen in het register.
Ik wil een account van een GLI-behandelaar deactiveren/activeren.

De contactpersoon kan via het self-service portaal zelfstandig de status van de gebruikers wijzigen. Reeds geactiveerde gebruikers kunnen geblokkeerd en/of wederom geactiveerd worden. De eventueel ingevoerde gegevens in het GLI-register blijven bewaard.

 1. Log in op het Self-service portaal.
 2. Klik op Wijzig status.
 3. Controleer of u de status wilt wijzigen en kies de gewenste actie: Stopzetten/Activeren.
 4. Heeft u de status gewijzigd?
  • Bij Activeren ontvangt de gebruiker een e-mail. Hierin staat ook waar ze kunnen inloggen in het register.
  • Bij Stopzetten ontvangt de gebruiker ook een e-mail. Hierin staat dat het register niet meer toegankelijk is.

Een andere GLI-behandelaar binnen mijn praktijk neemt mijn GLI-deelnemers en -groepen over.

Stopt u definitief met het behandelen van de GLI-deelnemers en neemt een collega de deelnemers over? Dan kunt u een verzoek indienen bij de MRDM Servicedesk om de gegevens te laten migreren.

Stuur hiervoor een verzoek per e-mail naar servicedesk@mrdm.nl. Vermeldt in de e-mail uw persoonlijke AGB-code en de AGB-code van de collega die uw deelnemers overneemt.

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.