Codman dashboards

Codman bestaat uit een aantal verschillende dashboards elk met hun eigen doel:

 • Indicatoren: De scores op kwaliteitsindicatoren die voor de registratie zijn gedefinieerd worden hier teruggekoppeld in grafieken en tabellen.
  Doelstelling: Monitor de indicatorscores en zie hoe de eigen zorginstelling presteert ten opzichte van andere zorginstellingen voor verschillende typen indicatoren.*

  *Het indicatoren dashboard wordt ook gebruikt voor het Transparantieportaal Zorg om de scores op kwaliteitsindicatoren te controleren voordat deze worden doorgeleverd aan derden (ZiNL en IGJ).
 • Beschrijvingen: Een compleet overzicht van de registratie inclusief patiëntkarakteristieken, behandelmethodes en uitkomsten is hier te vinden voor de eigen zorginstelling en de benchmark.
  Doelstelling: Krijg gemakkelijk een overzicht van de inhoud van de registratie en de beschrijvende statistieken van alle geregistreerde patiënten in een zelf te kiezen jaar.
 • Exploratief: De data vertaald naar relevante uitkomsten in te zien voor een zelf gekozen patiëntenpopulatie; onder andere uitkomsten van het behandelproces, het verloop hiervan en patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs) worden op dit dashboard teruggekoppeld.
  Doelstelling: Leer van uw eigen data en herken verbeterpotentieel door toepassing van filters, monitor de prestaties in de tijd en plaats dit in perspectief door een vergelijking met de benchmark.
 • Patients: Uitkomsten relevant voor de patiënt (o.a. complicaties, verloop van behandeling en PROMs) worden getoond per behandeloptie en zijn patiënt-specifiek te maken door het selecteren van filters.
  Doelstelling: Bespreek uitkomstinformatie van de behandelopties voor ‘patiënten-zoals-ik’ met uw patiënt. Het dashboard faciliteert en ondersteunt het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en draagt bij aan de gezamenlijke besluitvorming.
 • Geneesmiddelen: Data uit kwaliteitsregistraties, DBC zorgactiviteiten en add-on geneesmiddelen registraties worden getoond op dit dashboard.   
  Doelstelling: Krijg inzicht in de uitkomsten van (dure) geneesmiddelen in relatie tot de kosten. 

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.