Handleiding

Na het voltooien van de aanmeldingsprocedure kunt u direct aan de slag met Connect in het Indicatoren en/of Exploratief dashboard.

Lees hier de instructies voor het gebruik van Connect in beide dashboards.

Aanpassen van de benchmark.

Via de knop “NL benchmark” kunt u een of meerdere van de deelnemende zorginstellingen selecteren om een aangepaste benchmark over te berekenen. Klik vervolgens op ‘Pas benchmark aan’. Het dashboard berekent automatisch een “Connect” benchmark o.b.v. de data van de geselecteerde zorginstellingen en uw eigen instelling.

In plaats van de nationale benchmark wordt nu de Connect benchmark getoond:

De aangepaste benchmark is zowel op de overzichtspagina’s terug te vinden als op de detailpagina’s van Indicatoren en Exploratief.

Indicatoren – Individuele resultaten inzien.

Met Connect vergelijkt u uw resultaten eenvoudig met die van collega zorginstellingen. Na activatie van Connect krijgt u naast uw eigen resultaten ook de resultaten van samenwerkende zorginstellingen te zien.

Om de individuele resultaten in te zien navigeert u naar de detailpagina van een uitkomst door erop te klikken.

De indicatorenscores van de samenwerkende zorginstellingen zijn herkenbaar in een andere kleur in de grafiek en gelabeld.

Ook kunt u de scores van de samenwerkende zorginstellingen in één overzicht terug te vinden door te switchen naar de tabelweergave via de dropdown in de header.

Exploratief – Individuele resultaten inzien.

In Exploratief kunt u met behulp van Connect ook de gefilterde uitkomsten inzien voor de samenwerkende zorginstellingen.

Ga hiervoor naar de detailpagina van een uitkomst door erop te klikken.
De staafdiagrammen bovenaan de pagina tonen de uitkomsten van de eigen zorginstelling, de landelijke benchmark, de Connect benchmark en de individuele uitkomsten.

Zijn de uitkomsten niet zichtbaar? Selecteer dan eerst de Connect benchmark via de knop NL benchmark (zie ook “Aanpassen van de benchmark”).

Pas filters toe via de knop “Filters” rechtsboven:

De filters worden toegepast op zowel de uitkomsten voor de eigen zorginstelling als de uitkomsten voor de samenwerkende Connect zorginstellingen.

Exploratief – Privacy en anonimiseren.

Connect geeft alleen inzicht in geaggregeerde resultaten. De patiëntgegevens van een andere zorginstelling zijn nooit inzichtelijk voor de samenwerkende zorginstellingen. 

Om eventuele herleidbaarheid naar individuele patienten te voorkomen worden in Codman Exploratief geen resutlaten getoond bij populaties kleiner dan 11 patienten. Wanneer dit voor één van de zorginstellingen het geval is, wordt daarnaast ook de informatie over patiënt aantallen verborgen voor de andere zorginstellingen en de Connect benchmark.
Dit wordt aangegeven met een oranje waarschuwingssymbool:

Voor meer informatie over de regels rondom het anonimiseren van een uitkomst in Exploratief zie: Privacy en anonimiseren

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.