Conversies

Net als aanpassingen in de berekeningen van indicatoren, kunnen er elk jaar ook aanpassingen in de definities van een registratie plaats vinden (bijvoorbeeld een toegevoegde optie voor een variabele).

Vanaf de start van een nieuw jaar registreren zorginstellingen daarom volgens de aangepaste definities van de variabelen. Omdat dit invloed heeft op de berekeningswijze van de indicatoren vindt er elk jaar een conversie plaats. Daarbij wordt de data van voorgaande jaren geconverteerd naar de nieuwe definities.

Na het uitvoeren van de conversie worden de indicatoren voor voorgaande jaren herberekend o.b.v. de nieuwe definities.

Wat betekent dit voor de rapportages op het dashboard?

Dit betekent dat op de definitie pagina van het huidige verslagjaar alleen de data voor het huidige jaar beschikbaar is totdat de conversie van de historische data heeft plaats gevonden. Dit gebeurt in de periode april t/m juni.
Wanneer alle conversies zijn uitgevoerd worden gebruikers hierover geïnformeerd via de mail. 

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.