Handleiding 

Op deze pagina vindt u uitleg over de verschillende functionaliteiten in het Portaal dashboard. 

Liever via video’s meegenomen worden door de dashboards? Bekijk dan onze nieuwe instructievideo’s waarin we alle functionaliteiten langs lopen en het gebruik ervan stap voor stap toelichten. 

Via het vernieuwde navigatiemenu bovenaan de pagina kunt u eenvoudig uw weg in de applicatie vinden.  


Het navigatiemenu heeft een hiërarchische structuur. U kunt op elk niveau wisselen en met behulp van de uitklapbare menu’s direct de juiste pagina kiezen.  

Hieronder een voorbeeld: 

  • Om te wisselen van registratie klikt u in het menu op de registratie waarin u zich nu bevindt en volgt de menu’s die één voor één uitklappen wanneer u met uw muis over een optie beweegt. Zie het voorbeeld hieronder: 
  • Om terug te keren naar het Codman portaal klikt u op ‘Codman’. 
  • Om terug te keren naar een registratieportaal klikt u op de registratie om de dropdown met beschikbare registraties te zien. Beweeg met uw muis over een registratie en kies in het menu dat uitklapt voor ‘Registratieportaal’. 
De highlights van de afgelopen 12 maanden inzien .

Op de portaalpagina van uw registratie komen de highlights van uw zorginstelling. Deze highlights laten de grootste veranderingen zien van de afgelopen 12 maanden in vergelijking met de 12 maanden daarvoor. De highlights zijn gebaseerd op uitkomsten van Codman Exploratief en zijn opgedeeld in drie soorten: 

  • Groen gekleurde highlights zijn positieve veranderingen 
  • Grijs gekleurde highlights zijn neutrale veranderingen 
  • Rood gekleurde highlights zijn negatieve veranderingen 

Als u op een highlight klikt dan wordt u begeleid naar de detailpagina van de desbetreffende uitkomst in Codman Exploratief om de verandering nader te bekijken.  

Let op: de trend op de detailpagina in Exploratief geeft de uitkomst weer over volledige kalenderjaren (of kwartalen of maanden) en vergelijkt de uitkomst dus niet tussen de afgelopen 12 maanden en de 12 maanden daarvoor. 

Highlights mailing.

Om gebruikers te informeren over de laatste wijzigingen in de gegevens van hun registratie(s), wordt eens per kwartaal een highlight e-mail verstuurd. Deze e-mail bevat de highlights van Codman Exploratief voor de registraties waar de gebruiker aan deelneemt. In totaal worden zes highlights belicht in deze e-mail voor een maximum van 3 registraties.  

Het aantal geregistreerde patiënten binnen een registratie inzien.

Op de portaalpagina van een registratie bevindt zich een trendgrafiek die het aantal nieuw geregistreerde patiënten weergeeft. Deze trendgrafiek bevat een periodefilter waarmee de trend bekeken kan worden op maand, kwartaal of jaarniveau.   

In de grafiek is naast de trendlijn van de eigen zorginstelling ook de nationale benchmark te zien. De nationale benchmark bestaat uit het gemiddelde van alle ziekenhuizen die data hebben aangeleverd.  

Servicedesk

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar.
Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.